Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Zostań Przewodnikiem Świętokrzyskim !
Aktualności
Zostań Przewodnikiem Świętokrzyskim !Kurs przewodnicki

 

Kurs na przewodnika PTTK, obejmuje łącznie ok. 250 godz. zajęć, na które składają się wykłady teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnickie zgodnie z wytycznymi ZG PTTK. W trakcie kursu uczestnicy będą poznawać historię regionu, jego atrakcje turystyczno-krajoznawcze, a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek. Na zakończenie kursu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i specyfiki turystyki w rejonie Gór Świętokrzyskich na szlakach klasyfikowanych jako górskie lecz nie objętych przepisami o przewodnictwie górskim PTTK. Po ukończeniu w/w szkolenia każdy kursant otrzyma stosowny certyfikat. Zajęcia odbywać będą się systemem sobotnio-niedzielnym, na zasadzie zjazdów co dwa tygodnie. Planowany termin rozpoczęcia kursu to początek listopada  2021r. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Geocentrum przy ul. Daleszyckiej 21 w Kielcach.

 

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w kursie:
  1. ukończyć 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. ukończyć szkołę średnią (matura)

Egzaminy

Po przeprowadzeniu kursu odbędą się dwa egzaminy. W pierwszym - kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego i ustnego. Osoby, które pomyślnie go zaliczą podchodzą w drugim dniu do części praktycznej. Polega ona na samodzielnym poprowadzeniu trasy wycieczki autokarowej, którą wskaże komisja egzaminacyjna. 


Koszty

Cena kursu - 2000 zł/ osoba (cena obejmuje koszt organizacji wycieczek autokarowych i pieszych, wykłady, materiały szkoleniowe, bilety wstępu, etc.) Kwota ta jest równomiernie rozłożona w ratach.

 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu


Opłata za egzamin: 2 x 120 zł(dzień) = 240 zł. Osoby, które nie zaliczą pierwszej części egzaminu nie są dopuszczane do części praktycznej. Osoba taka może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wskazanym przez komisją egzaminacyjną.

 

Dokumenty

Wiążącym dokumentem jest umowa, którą podpisuję każdy uczestnik kursu.


ANKIETA PERSONALNA

środa, 06 października 2021 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs