Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Korona Gór Świętokrzyskich - nowa odznaka krajoznawcza już do zdobycia
Aktualności
Korona Gór Świętokrzyskich - nowa odznaka krajoznawcza już do zdobycia
REGULAMIN ODZNAKI KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Pomysłodawcą jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 
§ 1
Odznaka KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach.
§ 2
Celem ustanowienia odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest:
1) promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków;
2) popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.
§ 3
Odznaka jest jednostopniowa.
§ 4
Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.07.2007 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
§ 5
Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów i wzniesień poszczególnych pasm na terenie województwa świętokrzyskiego (Kielecczyzny).
§ 6
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
§ 7
Szczyt można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.
§8
Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki pieszej PTTK, mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie. Należy również, w miarę możliwości, przybić na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.
§ 9
Ubiegający się o Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę weryfikacji Kapitule Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i dwóch przedstawicieli Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Siedzibą Kapituły jest Oddział Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.
§10
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Świętokrzyskiego PTTK wraz z podpisami członków Kapituły.
§11
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
§12
Odznakę nabywa się w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.
§13
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Kapituła Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.
§ 14
Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH można uzyskać w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.
§ 15
Wszyscy zdobywcy Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH stają się członkami Klubu Zdobywców KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.
§ 16
Nadanie godności Zdobywcy KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH odbywa się podczas imprez klubowych według ustalonego obrzędu, a fizycznym tego potwierdzeniem będzie specjalny dyplom i odznaka Zdobywcy KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.
§17
Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w dniu 28.02.2007 r. i obowiązuje od dnia 01.07.2007 r.


wtorek, 29 stycznia 2008 powrót

Kielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs