Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Galeria » Z życia Oddziału » 2012.08.28 - 2012-09-02 - XXX Jubileuszowy Ogólnpolski Rajd Górski Przewodników PTTK "Góry Świętokrzyskie 2012"

2012.08.28 - 2012-09-02 - XXX Jubileuszowy Ogólnpolski Rajd Górski Przewodników PTTK "Góry Świętokrzyskie 2012"
W dniach 29 sierpnia – 2 września 2012 roku w Górach Świętokrzyskich miała miejsce trzydziesta jubileuszowa edycja jednego z najstarszych ogólnopolskich rajdów turystycznych w Polsce. Jubileusz nieprzypadkowo obchodzony był w regionie świętokrzyskim, wszak zarówno pierwszy, dziesiąty jak i dwudziesty rajd odbywał się właśnie w tej części Polski.

Organizatorem tegorocznego Rajdu byli Przewodnicy Świętokrzyscy zrzeszeni
w Kieleckim Oddziale PTTK oraz Urząd Gminy w Masłowie. Swojego wsparcia udzielił także Samorząd Przewodników Świętokrzyskich PTTK Województwa Świętokrzyskiego oraz Krajowy Samorząd Przewodników PTTK - Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK.

Patronat honorowe nad imprezą objęli:

JE ksiądz biskup Kazimierz Ryczan – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej
Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Zdzisław Wrzałka – Starosta Powiatu Kieleckiego
Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce
Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów
Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego PTTK
Wojciech Świątkowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Anna Łubek – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”


Biuro Rajdu rozpoczęło pracę 29 sierpnia punktualnie o godz. 9.00 na terenie kompleksu wypoczynkowego hotelu „Ameliówka” w Mąchocicach Kapitulnych, na terenie którego kwaterowani byli przybywający uczestnicy imprezy.

Przybyłych gości witali kol. Kazimierz Micorek pełniący funkcję Komandora Rajdu oraz Grzegorz Szczęsny - Prezes Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Każdy
z uczestników po zarejestrowaniu się, otrzymywał z rąk Komandora Rajdu okolicznościową odznakę rajdową, identyfikator, certyfikat uczestnictwa, a także pakiet materiałów krajoznawczych przekazanych przez instytucje wspierające imprezę.
Oprócz ww. w pracę Biura Rajdu zaangażowani były następujące osoby: Beata Kowalczyk – koordynator, Paweł Milewicz, Krystyna Niebudek, Marianna Micorek, Alicja Stanisławska.

Przewodnicy którzy zakwaterowali się do godz. 13.00 udali się na krajoznawczą wycieczkę pieszo-autokarową do Kielc. Na miejscu uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które pod opieka miejscowych przewodników udały się na zwiedzanie stolicy województwa świętokrzyskiego. Program przewidywał m.in. wizytę w Centrum GeoEdukacji w rezerwacie Wietrznia, spacer po Wzgórzu Katedralnym czy pobyt w Rezerwacie Kadzielnia.
Na zakończenie wycieczki wszyscy uczestnicy spotkali się w rezerwacie krajobrazowym Karczówka. Przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony i Tradycji Genius Loci "Karczówka" oraz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Karczówka w osobie Pana Nikodema Ptaka w niezwykle interesujący sposób zapoznały przewodników z historią klasztoru oraz atrakcjami czekającymi na potencjalnych gości. Zwiedzanie rezerwatu zakończyło wspólne turystyczne ognisko połączone ze śpiewem i pieczeniem kiełbasek.

Drugi dzień rajdu obejmował całodniowe wycieczki piesze i autokarowe. Program zwiedzania uzależniony był od zadeklarowanej na karcie zgłoszenia trasy A, B, C lub D.
Trasy A i B przeznaczone były dla średniozaawansowanych miłośników pieszych wędrówek. Przewodnikami prowadzącymi na pierwszej z nich byli Kazimierz Micorek oraz Monika Łesyszak, a za trasę B odpowiadał Robert Kulak i Paweł Grzesik.
Ze względu na długości odcinków dziennych przekraczających 30 km, trasa C wymagała od uczestników dużej zaprawy w turystyce górskiej. Przewodnikami na tej trasie byli Lech Segiet oraz Wojciech Buczkowski.
Trasę D wybierali zwolennicy poznawania regionu świętokrzyskiego z okien autokaru.
Jej opiekunem była Alicja Stanisławka i Marek Rej.

Każdego dnia wyjazd na wycieczki poprzedzony był wspólnym śniadaniem, które serwowane było na terenie hotelu. Ponadto każdy z uczestników otrzymywał suchy prowiant na trasy.

Trasy Rajdu przygotowane przez organizatorów 30 sierpnia przedstawiały się następująco:
Trasa A
Przejazd do Oblęgorka i zwiedzanie Pałacyku Henryka Sienkiewicza, następnie przejście piesze szlakiem czarnym: Barania Góra (rezerwat przyrody) – szlak czerwony: Góra Perzowa (rezerwat przyrody), Kuźniaki (ruiny pieca hutniczego) – szlak niebieski: Góra Dobrzeszowska (rezerwat przyrody), Dobrzeszów – bez szlaku.
Trasa B
Przejście piesze szlakiem niebieskim: Bodzentyn (Dyrekcja ŚPN, ruiny zamku, Zagroda Czernikiewiczów) – Góra Miejska – Św. Katarzyna (klasztor, Izba minerałów
i skamieniałości) – G. Wymyślona – G. Radostowa – Ameliówka.
Trasa C
Przejście piesze szlakiem żółtym: Klonów – Bukowa Góra – szlak zielony: Bodzentyn – szlak niebieski: Święta Katarzyna – Ciekoty – Przełom Lubrzanki – Ameliówka.
Trasa D
Huta Szklana (Osada średniowieczna) – Św. Krzyż (klasztor, Muzeum ŚPN, platforma widokowa na gołoborzu) – Nowa Słupia – (Centrum Kulturowo-Archeologiczne) –
Św. Katarzyna (klasztor, Muzeum Minerałów i Skamieniałości) – Ciekoty (Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego).

Po kolacji uczestnicy Rajdu w kilku grupach zostali przetransportowani do położonych nieopodal Ciekot, gdzie w niedawno otwartym Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom”, zaplanowane był oficjalne otwarcie XXX-ego Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK „Góry Świętokrzyskie 2012”.
W rolę prowadzących uroczystość otwarcia wcieli się kol. Kazimierz Micorek pełniący funkcję Komandora Rajdu oraz Grzegorz Szczęsny - Prezes Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący powitali przybyłych gości.
A byli wśród nich m.in.
Henryk Milcarz – Poseł na Sejm RP V i VI kadencji, Prezes Wodociągów Kieleckich
Sp. z. o.o.
Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów
Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego PTTK
Stanisław Sikora – Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK
Jerzy Kapłon – Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK
Anna Łubek – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”
Adam Grzegorzewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie
Krystyna Nowakowska – Kierownik Centrum Edukacji „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego
Stanisław Kawęcki – Przewodniczący Krajowy Samorząd Przewodników PTTK Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK wraz z członkami
Andrzej Wąsikowski – Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK

Organizatorzy powitali również Członków Honorowych PTTK z Kielc - Andrzeja Jankowskiego
i Tymoteusza Wróblewskiego, Honorowych Przewodników Świętokrzyskich, Przewodników Świętokrzyskich w szczególności Prezesów Kół przybyłych na otwarcie rajdu, Prezesów Oddziałów, Kół i Klubów, członków i sympatyków PTTK, przedstawicieli mediów.

Tą część programu zakończyły przemówienia zaproszonych gości: Henryka Milcarza – Posła na Sejm RP V i VI kadencji, Prezesa Wodociągów Kieleckich Sp. z. o.o., Jacka Kowalczyka – Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Ryszarda Pazery – Wójta Gminy Masłów, Lecha Drożdżyńskiego – Prezesa Zarządu Głównego PTTK oraz Stanisława Kawęckiego – Przewodniczącego Krajowego Samorząd Przewodników PTTK.

Tegoroczna edycja rajdu poświęcona była pamięci zmarłych w ostatnim dziesięcioleciu wybranych przewodników świętokrzyskich. Minutą ciszy uhonorowani zostali Prezesi Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK z Kielc Małys Zdzisław, Lorek Wacław, Zagnieński Stefan, Chodak Zbigniew oraz Honorowy Przewodnik Świętokrzyski - Ojciec Święty Jan Paweł II.
Ponadto kol. Kazimierz Micorek wygłosił gawędę poświęconą zmarłemu w 2011 roku Jerzemu Kapuścińskiemu, wybitnemu przewodnikowi i krajoznawcy.

Kolejny punkt programu otwarcia Rajdu obejmował wręczenie podziękowań i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych przewodników świętokrzyskich PTTK.

- Dyplomy ZG PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa z rąk Prezesa ZG PTTK odebrały Martyna Sutowicz, Beata Kowalczyk, Łukasz Zarzycki, Michał Poros.
- Srebrną Odznaką Honorową PTTK odznaczony został Marcin Nocula, natomiast odznakę w stopniu złotym otrzymał Lech Segiet. Odznakę 50 lat w PTTK otrzymała Anna Wilczyńska.
- Komisja Przewodnicka ZG PTTK wyróżniła tytułem „Zasłużonego Przewodnika PTTK” Wandę Ginalską-Prokop oraz Marię Paszewską. Odznaczenia wręczył Stanisław Kawęcki – Przewodniczący Krajowy Samorząd Przewodników PTTK oraz Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK.
- Komisja Turystyki górskiej ZG PTTK wyróżniła tytułem „Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK” Kazimierza Micorka, który odznaczenie to odebrał z rąk Jerzego Kapłona – Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.
- Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK przyznała odznakę Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK Andrzejowi Konopackiemu. Wyróżnienie to wręczył jej przewodniczący Andrzej Wąsikowski.

Na okoliczność jubileuszu 30 Rajdu organizatorzy przygotowali szereg akcentów okolicznościowych.
Jedną z nich była gawęda o początkach organizacji imprezy, którą przygotował i wygłosił Ryszard Woszczyński – jeden z inicjatorów organizacji imprezy, komandor I, X, XX Rajdu, które odbywały się w Górach Świętokrzyskich. Opowiadanie przeplatane było wspólnym śpiewaniem, które akompaniował na gitarze Paweł Jachowicz.

Tradycją górskich rajdów przewodnickich jest przekazanie tzw. „insygniów rajdowych”, które na ręce gospodarzy składają organizatorzy ubiegłorocznej edycji imprezy. W przypadku trzydziestego rajdu uczynili to przedstawiciele organizatora XXIX-ego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK – Beskid Niski 2011w osobach Dominiki Kroczek, Marii Baran oraz Leszka Nowaka. Okolicznościową ciupagę i kapelusz przyjęli Kazimierz Micorek i Grzegorz Szczęsny.

Oficjalną część otwarcia Rajdu zakończył występ Harcerskiego Zespołu Instrumentalno-Wokalnego „Wołosatki” pod opieką Dyrektora Artystycznego Ryszarda Pomorskiego.

Następnie uczestnicy imprezy oraz zaproszeni goście zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.


Trasy Rajdu przygotowane przez organizatorów 31 sierpnia przedstawiały się następująco:
Trasa A
Przejście piesze szlakiem niebieskim: Nowa Słupia (Centrum Kulturowo-Archeologiczne) – Św. Krzyż (klasztor, Muzeum ŚPN, platforma widokowa na gołoborzu) – szlak czerwony: Huta Szklana (Osada średniowieczna) – Kakonin – Łysica (najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich) – Św. Katarzyna (klasztor, Muzeum Minerałów i Skamieniałości).
Trasa B
Przejście piesze szlakiem czerwonym: Św. Katarzyna– Łysica (najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich) – Kakonin – Huta Szklana (Osada średniowieczna) – Św. Krzyż (klasztor, Muzuem ŚPN, platforma widokowa na gołoborzu) – szlak niebieski: Nowa Słupia (Centrum Kulturowo-Archeologiczne).
Trasa C
Przejście piesze szlakiem niebieskim: Nowa Słupia – Św. Krzyż – szlak czerwony: Kakonin –
G. Łysica – Św. Katarzyna - G. Wymyślona – G. Radosotwa – Ameliówka.
Trasa D
Bodzentyn (Dyrekcja ŚPN, ruiny zamku, Zagroda Czernikiewiczów) – Tarczek (romański kościół św. Idziego) – Starachowice (Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura z nową multimedialną wystawą obrazującą życie dinozaurów) – Wąchock (opactwo cystersów).

Kolacja na zakończenie dnia zaplanowana została przez organizatorów w formie grilla.
Na uczestników czekało szereg przysmaków m.in. kiełbasa i kaszanka z grilla, grochówka, chleb ze smalcem i ogórkiem.
Kolacja połączona była z turystycznym ogniskiem i interesującymi pokazami. Wśród nich warto wspomnieć o rekonstrukcji starożytnego pieca hutniczego w świetle najnowszych odkryć, którą przygotował Marcin Marciniewski, przewodnik świętokrzyski, pomysłodawca projektu „Świętokrzyska Hutnia”. W kolejnych dniach na placu nieopodal hotelu prowadzone były kolejne etapy wytopu żelaza w przygotowanym piecu, które mogli obserwować uczestnicy imprezy.

Na zakończenie wieczoru symbolika regionu podkreślona została przez występ czarownic, reprezentujący Krainę Legend Świętokrzyskich z Bielin.

Trasy Rajdu przygotowane przez organizatorów 1 września przedstawiały się następująco:
Trasa A
Przejście piesze szlakiem geologicznym: G. Miedzianka (rezerwat przyrody, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance) – G. Milechowska (rezerwat przyrody) – G. Czubatka (wychodnie skalne) – Grząby Bolmińskie – Jedlnica – (przejazd do Chęcin i zwiedzanie miasta).
Trasa B
Przejście piesze szlakiem czerwonym: Jaskinia Raj (zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej) – Zygmuntówka (nieczynny kamieniołom) – G. Zelejowa (rezerwat przyrody) – szlak niebieski: Jaskinia Piekło (pomnik przyrody) – Stokówka (nieczynny kamieniołom) – Góra Rzepka (rezerwat przyrody) – Chęciny (ruiny zamku, klasztor franciszkanów).
Trasa C
Przejście piesze szlakiem czarnym: Nowa Słupia – G. Chełmowa – Grzegorzowice –
G. Szczytniak – szlak czerwony: G. Jeleniowska – Paprocice – Kobyla Góra – szlak zielony: Nowa Słupia.
Trasa D
Jaskinia Raj (zwiedzanie podziemnej strasy turystycznej) – Jędrzejów (muzeum im. Przypkowskich, opactwo cystersów) – Tokarnia (park etnograficzny) – Chęciny (ruiny zamku, klasztor franciszkanów).

Po kolacji wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na uroczyste zakończenie Rajdu, które miało miejsce na terenie hotelu.
Prowadzący zakończenie Grzegorz Szczęsny i Kazimierz Micorek podziękowali uczestnikom za przyjazd w Góry Świętokrzyskie. Następnie wręczyli dyplomy dla osób zaangażowanych
w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy oraz przewodników prowadzących trasy.

Wśród wyróżnionych znaleźli się ponadto:
Stefan Krzewiński - najstarszy przewodnik przybyły na Rajd (88 lat), uczestnik wszystkich trzydziestu edycji Rajdu,
Bogusława Woińska - najmłodszy uczestnik Rajdu (26 lat)
Leon Teer - pierwszy uczestnik jaki przysłał wypełniona kartę zgłoszenia
Przedstawiciele najliczniejsza grupy, która przyjechała na Rajd, przyjybyła z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych z Katowic (13 osób)

Wręczono również podziękowania dla komandorów innych edycji Rajdu, którzy obecni byli na imprezie:
Ryszard Woszczyński – I (83), X(92), XX(2002) Góry Świętokrzyskie (nieobecny na zakończeniu)
Barbara Kopydłowska – XV (97) Góry Opawskie, XXI (2003) Góry Izerskie, XXVIII (2010) Karkonosze
Witold Haspel – XXII (2004) Bieszczady
Stanisław Kawęcki – XXV (2007) Beskid Śląski

Na zakończenie uroczystości, Rajd podsumował Stanisław Kawęcki, który zaprosił gości na okolicznościowy tort. Rajd zakończył tradycyjny Bal Przewodnicki.

Ostatni dzień imprezy zakończyła polowa msza św. którą koncelebrowali ks. Mirosław Cisowski kapelan Przewodników Świętokrzyskich, Ojciec Superior ze Św. Krzyża Zygfryd Wiecha oraz
JE ksiądz biskup Kazimierz Ryczan – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej.

Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Adamczaka, uroczystość uświetnił przyjazd Papamobile, zrekonstruowanego samochodu na którym w czasie pierwszej oficjalnej wizyty w Polsce poruszał się Papież Jan Paweł II.

Następnie po śniadaniu, nastąpiło wykwaterowanie uczestników i wyjazd do miejsc zamieszkania. Na tym XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK
„Góry Świętokrzyskie 2012” się zakończył.

powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs