Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Galeria » Imprezy Przewodnickie
2020.10.03 - Wycieczka szkoleniowa Koła Przewodników "Bartek" do gminy Morawica
zobacz zdjęcia

2020.09.07 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
Pierwsze "po pandemiczne", albo ciągle jeszcze pandemiczne spotkanie koła przewodnickiego. Z uwagi na panujące od marca br. obostrzenia Zarząd Koła nie organizował tradycyjnych co miesięcznych spotkań. To wrześniowe, pierwsze po wakacjach i w trakcie pandemii, miało nietypowy charakter. Spotkaliśmy się nie w murach budynku lecz na otwartej przestrzeni. Spotkanie jak zawsze szkoleniowe, tym razem miało rodzaj spaceru po Kielcach. Prowadzącym spacer był Pan Krzysztof Myśliński, który przybliżył nam wizerunek naszego miasta z I połowy XX wieku.
zobacz zdjęcia

2020.03.02 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
2.03.2020 r. - odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK Bartek. Tym razem spotkaliśmy się w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych (BWA) przy ul. Kapitulnej 2. W programie spotkania zaplanowano: prelekcję pani Stanisławy Zacharko - Łagowskiej pt. Kielecka Szkoła Krajobrazu, prezentację oferty turystycznej BWA dla grup i sprawy bieżące Koła. Spotkanie zaczęło się od prelekcji pana Krzysztofa Myślińskiego na temat historii budynku przy ul. Kapitulnej 2 w Kielcach w którym obecnie mieści się BWA. Później głos zabrała pani Stanisława Zacharko - Łagowska przedstawiając temat: Kielecka Szkoła Krajobrazu. Po jej wystąpieniu przewodnicy zostali oprowadzeni po budynku BWA i ekspozycji prezentowanej aktualnie w pomieszczeniach wystawowych. Zobaczyliśmy m. in. wystawę „Obieg – Konteksty" pana Marka Wawro. Po zwiedzeniu obiektu i wystaw wróciliśmy na salę główną by wysłuchać jeszcze informacji o bieżącej działalności naszego Koła i planowanych w najbliższym czasie, imprezach czy wycieczkach szkoleniowych.
zobacz zdjęcia

2020.02.16 - XV zimowe wejście na Łysicę Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Kielcach
16.02.2020 r. - XV zimowe wejście na Łysicę Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Kielcach. Od wejścia 19.02.2006 r. zaczęło się "kołowe" zdobywanie najwyższego szczytu świętokrzyskiego. Od V wejścia na Łysicę w roku 2010, do inicjatywy przewodnickiej dołączyli członkowie kół Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach - Klubu Górskiego i Klubu Turystów Pieszych "Przygoda". Wtedy też w 2010 r. po raz pierwszy wędrowaliśmy "rocznicowo" - upamiętniając 30 lecie zimowego zdobycia przez Polaków najwyższej góry świata. Od tego czasu co roku, w lutym, poszczególne koła i kluby kieleckiego oddziału PTTK, zdobywają tego samego dnia nasz świętokrzyski Mount Everest. W tym roku uczciliśmy już 40 rocznicę wejścia zimą Polaków na dach świata. Wśród wędrujących w tym roku, na "świętokrzyski dach", poza przedstawicielami Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" nie zabrakło koleżanek i kolegów z Klubu Górskiego, Klubu Turystów Pieszych "Przygoda" reprezentujących nasz oddział. Na szlaku, a co za tym idzie i na szczycie, pojawili się także członkowie Klubu Górskiego z oddziału PTTK w Końskich oraz, dość liczni turyści indywidualni.
zobacz zdjęcia

2020.02.03 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek".
zobacz zdjęcia

2020.01.14 - Zarząd Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek"
We wtorek 14.01.2020 r. w kawiarni Pałacyku Zielińskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek". Tematem przewodnim zebrania była jak zawsze bieżąca działalność koła.
zobacz zdjęcia

2019.12.02 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
Jak to zwykle bywa co miesiąc, tym razem dnia 2 grudnia 2019 r., odbyło się spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek". Lokalu użyczył nam Dom Środowisk Twórczych czyli... popularny pałacyk Tomasza Zielińskiego. Program spotkania dotyczył spraw bieżących Koła. "Szkoleniem" przewodników zajął się tym razem kolega Cezary Jastrzębski przedstawiając prelekcję na temat "Związki Oleśnickich z regionem świętokrzyskim".

zobacz zdjęcia

2019.11.04 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
Tradycyjne comiesięczne spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Kielcach. Tym razem swoje podwoje, za sprawą kolegi Krzysztofa Sabata, otworzyła przed nami Politechnika Świętokrzyska z auli której, w budynku ENERGIS mogliśmy skorzystać. Tematem przewodnim spotkania była prelekcja autorki książki - "Nie(d)ocenione. Kobiety w dziejach Kielc do 1939 roku" - pani Marzeny Nosek "Kielczanki nie(d)ocenione i miejsca w których żyły". Po prelekcji jak to zwykle bywa zajęliśmy się sprawami bieżącymi Koła - planami najbliższych spotkań, szkoleń i imprez turystyczno-krajoznawczych Była także krótka autoprezentacja kilku nowych członków (koleżanek i kolegów) naszego Koła.
zobacz zdjęcia

2019.09.02 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2019.01.05 - Spotkanie opłatkowe Przewodników Świętokrzyskich - Karczówka 2019
zobacz zdjęcia

2018.12.03 - Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
W Klubie osiedlowym "Polonez" odbyło sie zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Kielcach. Podsumowano ostatnią kadencję 2016-2018 i dokonano kolejnych wyborów. Nową - "starą" - panią prezes została kolezanka Anna Wilczyńska a w składzie nowego Zarządu znależli się ponadto - Roman Bajor, Andrzej Konopacki, Kazimierz Micorek i Marcin Sołtys. Komisję rewizyjną tworzą zaś Grzegorz Niedbała - przewodniczący oraz Paweł Jachowicz i Łukasz Zarzycki.
zobacz zdjęcia

2018.11.13 - Ostatnie posiedzenie Zarządu Koła Bartek i Komisji rewizyjnej w kadencji 2016-2018
Ostatnie posiedzenie Zarządu Koła poświęcone było głównie przygotowaniu zebrania sprawozdawczo - wyborczego Koła, które odbędzie się 3.12.br. w Klubie osiedlowym Polonez. W trakcie spotkania omówiono także sprawy bieżące oraz stan przygotowań do obchodów 25-lecia istnienia Koła, które odbędą się w 2019 r.
zobacz zdjęcia

2018.02.03-04 - 47 Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich w Sandomierzu
W dniach 3-4 lutego 2018r. miał miejsce XLVII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich. Tym razem miłośników ziemi świętokrzyskiej gościło królewskie miasto Sandomierz. Coroczne spotkania przewodników świętokrzyskich to okazja nie tylko do zgłębienia wiedzy o województwie świętokrzyskim, ale też integracja środowiska turystycznego z całej Polski oraz wymiana doświadczeń. Organizatorem tegorocznego spotkania byli: Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego, Sandomierski Oddział PTTK im. A. Patkowskiego oraz Koło Przewodników PTTK w Sandomierzu. W ramach Zjazdu uczestnicy wzięli udział w wykładach i prelekcjach oraz w wycieczce szlakiem winiarskim i jabłkowym.
W trakcie XLVII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich wręczono również odznaczenia dziesięciu nowo mianowanym przewodnikom świętokrzyskim , którzy w ostatnim czasie nabyli uprawnienia licencjonowanych przewodników . Wśród odznaczonych blachą „Przewodnik Świętokrzyski” znaleźli się: Patryk Dominowski, Anna Kaniszewska, Jacek Śniadecki, Bogumiła Poczęta, Szymon Rak, Daniel Ślusarczyk, Maciej Walicki, Barbara Kowalska, Anna Musiał. Wszystkim serdecznie gratulujemy i witamy wśród przewodnickiej braci.
zobacz zdjęcia

2017.11.06 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Muzeum Dialogu Kultur na Rynku
Cykliczne spotkanie przewodników Koła "Bartek". Prelekcję dla dosyć licznie zgromadzonych koleżanek i kolegów przeprowadził Robert Kulak. Temat wykładu z uwagi na termin spotkania związany był z I wojną światową i brzmiał "Znaczenie Kielc w odzyskaniu niepodległości". Po wystąpieniu Roberta omówione zostały sprawy bieżące Koła a także kolejne wyjazdy i szkolenia. W trakcie spotkania tradycyjnym głosowaniem przyjęliśmy w poczet członków Koła „Bartek” nową przewodniczkę, absolwentkę kursu 2016-2017 Annę Kaniszewską.
zobacz zdjęcia

2017.10.28 - Podsumowanie XVIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego - spotkanie z biskupem Janem Piotrowskim w WSD
zobacz zdjęcia

2016.02.12-14 - VI Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych połączone z XLV Zjazdem Przewodników Świętokrzyskich
W dniach od 12 do 14 lutego w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych połączone z XLV Zjazdem Przewodników Świętokrzyskich.
Wydarzenie uroczyście zainaugurował występ Zespołu "Nutki" z Polichna oraz wystąpienia organizatorów i zaproszonych na tę okoliczność gości, wśród których znaleźli się Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk, Dyrektor Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach Piotr Ziółkowski oraz Ksiądz Dziekan Jan Kukowski.
W ramach zjazdu uczestnicy z całej Polski wzięli udział w prelekcjach i warsztatach terenowych związanych tematycznie z hasłem przewodnim konferencji poświęconym bioróżnorodności i różnorodność przyrodniczej w przewodnictwie.
Podczas konferencji prelekcję na temat potencjału turystycznego Gminy Chęciny wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, który w swym wystąpieniu zachęcał przewodników do odwiedzania ze swymi grupami nie tylko tych największych, wszystkim znanych atrakcji turystycznych, a także tych mniej popularnych, ale nie mniej cennych obiektów znajdujących się w ofercie turystycznej naszej gminy.
Podczas konferencji wręczono również odznaczenia siedmiu nowo mianowanym przewodnikom świętokrzyskim , którzy w ostatnim czasie nabyli uprawnienia licencjonowanych przewodników . Wśród odznaczonych blachą „Przewodnik Świętokrzyski” znaleźli się Baran Iwona, Chiberski Bartosz, Dudzik - Gruszka Renata, Liszka Małgorzata, Nowak Magdalena, Sarek Ilona oraz. Włodarczyk Michał.
Miło jest nam poinformować, że podczas blachownia do godności Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego zostali wyróżnieni Barbara i Jerzy Jędrychowscy.
Konferencję poprowadził Kol. Kazimierz Micorek Prezes Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK województwa świętokrzyskiego.
zobacz zdjęcia

2015.11.18 - Spotkanie po rajdowe z biskupem Janem Piotrowskim
zobacz zdjęcia

2015.06.20 - VII Blachowanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Zagnańsku
zobacz zdjęcia

2015.04.13 - Spotkanie Koła Przewodników Bartek w WDK
zobacz zdjęcia

2015.03.29 - Szkolenie przewodników Koła "Bartek" na Zamku Królewskim w Chęcinach
zobacz zdjęcia

2015.03.02 - Spotkanie Koła Przewodników PTTK ""Bartek" w WDK
Spotkanie szkoleniowe przewodników Koła "Bartek". Wykład poprowadził kolega Krzysztof Myśliński - Kierownik Działu Promocji i Edukacji Muzeum Historii Kielc. Tematem szkolenia był - Rozwój administracyjny i przestrzenny Kielc od ich zarania do współczesności. Po zakończeniu wykładu prelegent otrzymał burzę oklasków, a pani prezes Anna Wilczyńska serdecznie podziękowała wykładowcy panu Krzysztofowi Myślińskiemu. W dalszej części spotkania omówione zostały sprawy bieżące Koła, a także kolejne wyjazdy i szkolenia.
zobacz zdjęcia

2014.12.20 - Zebranie Samorządu Przewodników Świętokrzyskich PTTK woj. świętokrzyskiego
zobacz zdjęcia

2014.12.01 - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w WDK
zobacz zdjęcia

2014.11.19 - Posiedzenie Zarządu Koła "Bartek" - ostatnie w kadencji 2012-2014
zobacz zdjęcia

2014.11.14 - Spotkanie porajdowe z biskupem Kazimierzem Ryczanem
zobacz zdjęcia

2014.11.03 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w WDK
Cykliczne spotkanie przewodników Koła "Bartek". Tym razem prelekcję przeprowadził kol. Robert Kulak. Była ona poświęcona promocji nowego przewodnika turystycznego "Szlak frontu wschodniego I wojny światowej. Województwo świętokrzyskie." Autorami książki są nasi kołowi koledzy Robert Kulak i Grzegorz Szczęsny a wydawcą Urząd Marszałkowski naszego województwa. Po prelekcji omówione zostały sprawy bieżące Koła. A za miesiąc ... spotkanie sprawozdawczo - wyborcze.
zobacz zdjęcia

2014.09.26 - Odprawa przewodników przed XV Świętokrzyskim Rajdem Pielgrzymkowym w WSD
zobacz zdjęcia

2014.05.17 - XX-lecie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Kielcach
zobacz zdjęcia

2014.03.21-23 - XI Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK w Łodzi
W dniach 21 – 23.03.2014 r. w Łodzi miała miejsce XI Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK (dawny KNAP). W zjeździe udział wzięło 117 delegatów z całej Polski wyłonionych przez samorządy przewodnickie z poszczególnych województw. Nasze województwo reprezentowało dziewięciu delegatów wybranych na Wojewódzkiej Konferencji Przewodników Turystycznych. W piątek 21.03. miało miejsce integracyjne spotkanie przewodnickie, zaś właściwe obrady rozpoczęły się następnego dnia w sobotę. Tradycyjnie organizatorzy przywitali gości, wygłosili słowo wstępne, a zaproszeni goście także zabrali głos przemawiając do zgromadzonych. Wręczono podziękowania za organizację wszelakich imprez turystycznych oraz za pracę w Samorządzie Krajowym w mijającej kadencji. Podziękowania otrzymali przewodnicy m. in. z Częstochowy, Katowic, Krakowa, Lęborka, Nowego Sącza, Rzeszowa, i co dla nas najważniejsze także, a może przede wszystkim z Kielc. Jednym z ważnych punktów konferencji była dyskusja programowa. Podjęto rozmowy o potrzebach przewodnictwa w regionach, pilotach w PTTK, prowadzeniu wycieczek na terenach parków narodowych, korzystaniu z funduszy unijnych dla turystyki i przewodnictwa, rozpoznawaniu przewodnika PTTK i jego marce, deregulacji zawodu przewodnika i certyfikacji uprawnień przewodnickich w PTTK. Z pewnością dla środowisk przewodników górskich ważnym elementem dyskusji była organizacja bezpiecznych wycieczek dla grup na terenach górskich, a dla „beskidników” podział uprawnień przewodników beskidzkich na trzy części – czyli coś co już kiedyś i to całkiem niedawno było. Najważniejszym punktem obrad były jednak wybory nowego Samorządu Krajowego Przewodników PTTK oraz Komisji Przewodnickiej. Oczywiście wzbudziły one największe zainteresowanie i największe także emocje. Zgłoszonych zostało 18 kandydatów, a wybory przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych. Ostatecznie po przeprowadzeniu trzech tur wyborów wybrano 9 osobowy skład Samorządu Krajowego Przewodników PTTK oraz Komisji Przewodnickiej. W niedzielę 23.03. zatwierdzony został skład Samorządu, przekazano komunikaty oraz wnioski do realizacji. Na koniec uroczyście odśpiewano hymn przewodnicki i podziękowano łódzkim organizatorom za przygotowanie konferencji.
Skład Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK:
1.Anna Sierpińska - przewodnicząca
2. Marek Korbecki - wiceprzewodniczący
3. Jacek Delert - wiceprzewodniczący
4. Krzysztof Mikucki - wiceprzewodniczący
5. Jolanta Szulc - sekretarz
6. Andrzej Bobrowicz - członek
7.Swietłana Koniuszewska - członek
8. Zbigniew Perdak - członek
9. Wiesław Piprek - członek
zobacz zdjęcia

2014.03.07-09 - Jubileuszowa XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę
Jubileuszowa XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych odbyła się w dniach 7-9 marca 2014r.na Jasnej Górze. Hasłem spotkania były słowa: „Maryjo, prowadź nas drogą wiary w Syna Bożego”. Organizatorami tegorocznej pielgrzymki byli przewodnicy częstochowscy na czele z Darią Pałęcz, prezesem Oddziału Przewodnickiego PTTK w Częstochowie. Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę, o godz. 13.00. Do Kaplicy św. Józefa wprowadzono poczty sztandarowe, odśpiewano hymn przewodnicki, po czym nastąpiły powitania i wystąpienia gości. Wśród prelegentów znaleźli się: Mariusz Drapikowski, artysta plastyk, złotnik i bursztynnik z Gdańska (twórca sukienek Matki Bożej Jasnogórskiej); Bogdan Chaber i Józef Żołyniak z Konsorcjum Konserwatorów Bazyliki Jasnogórskiej; o. Jan Golonka i Marek Soczyk z Fundacji Pro Patria; o. Zachariasz Jabłoński. Przewodnikom wyświetlono film zrealizowany przez Biuro Prasowe Jasnej Góry, pokazujący prace konserwatorskie w Kaplicy Matki Bożej. W programie pielgrzymki zaplanowano także prezentację Kościoła i Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich z Mstowa. W sobotę, o godz. 16.30 pielgrzymi wzięli udział w drodze krzyżowej, następnie o godz. 18.30 w Kaplicy Matki Bożej została odprawiona msza pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo. Tradycyjnie o godz. 21.00 przewodnicy wzięli udział w Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczył abp Edmund Piszcz, abp senior z archidiecezji warmińskiej, a błogosławieństwa apelowego wraz z nim udzielili: abp Wacław Depo i bp Edward Janiak. W niedzielę, 9 marca mszy odprawionej o godz. 8.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Edward Janiak, bp diecezji kaliskiej, przewodniczący Rady do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Komisji Episkopatu Polski. Homilię wygłosił ks. Paweł Dzierzkowski ojciec duchowny WSD w Częstochowie. XXX Pielgrzymka Przewodników na Jasną Górę zakończyła się wspólną modlitwą „Anioł Pański” w auli o. A. Kordeckiego. W pielgrzymce tradycyjnie już udział wzięli przedstawiciele Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” w Kielcach.
zobacz zdjęcia

2014.02.03 - Spotkanie Koła Przewodników Bartek w WDK
zobacz zdjęcia

2014.01.25-26 - XLIII Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich Jędrzejów 2014
zobacz zdjęcia

2014.01.07 - Zebranie sprawozdawcze Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2014.01.04. - Spotkanie opłatkowe Przewodników Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu
zobacz zdjęcia

2013.12.14 - Posiedzenie Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. świętokrzyskiego
zobacz zdjęcia

2013.12.04 - Spotkanie porajdowe przewodników i obsługi XIV Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego z biskupem Kazimierzem Gurdą w Kurii Diecezjalnej
zobacz zdjęcia

2013.10.20. - Posiedzenie Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK
W niedzielę 20 października 2013r. - w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach odbyło się kolejne posiedzenie Samorządu Wojewódzkiego Przewodników Świętokrzyskich PTTK. Spotkanie prowadził przewodniczący tego gremium kol. Kazimierz Micorek. Tematami rozmów było rozliczenie zjazdów przewodnickich, informacja o stanie przygotowań do zjazdu Przewodników Świętokrzyskich Jędrzejów 2014 i Krajowej Naradzie Aktywu Przewodnickiego która ma się odbyc wiosną 2014r. Dużo uwagi poświęcono pracom nad przepisami dotyczącymi przewodnictwa w PTTK po 1 stycznia 2014r. tj. po wejściu w życie tzw. deregulacji w wykonywaniu usług przewodnickich. Kolejne posiedzenie zaplanowano na grudzień br.
zobacz zdjęcia

2013.09.14 - VI Blachowanie Koła Bartek - Zagnańsk
zobacz zdjęcia

2013.07.09 - Spotkanie sztabu XIV Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego
zobacz zdjęcia

2013.07.01. - Posiedzenie Zarządu Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2013.04.02 - Spotkanie Przewodników przy Tablicy Epitafijnej na Cmentarzu Komunalnym
zobacz zdjęcia

2013.02.26 - Posiedzenie Zarządu Koła Przewodników PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2013.02.05 - Spotkanie Koła Przewodników Świetokrzyskich PTTK "Bartek" w Muzeum Dialogu Kultur
zobacz zdjęcia

2013.01.26-27 - 42 Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich w Opatowie
zobacz zdjęcia

2013.01.05 - Opłatek Samorządu Przewodnickiego Województwa Świętokrzyskiego na Świętym Krzyżu
zobacz zdjęcia

2012.12.01 - Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek"
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" zaowocowało wyborem nowych władz. Dominik Kowalski, Andrzej Konopacki, Grzegorz Niedbała oraz Martyna Sutowicz nie kandydowali do Zarządu Koła.
Nowym Prezesem Koła została wieloletnia przewodniczka świętokrzyska - Anna Wilczyńska, której wsparcia będzie udzielał czteroosobowy skład zarządu, w składzie: Marcin Sołtys, Roman Bajor, Krzysztof Sabat oraz Paweł Wojtas. Serdecznie gratulujemy!
zobacz zdjęcia

2012.11.20 - Podsumowanie XIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego - sztab Rajdu u biskupa K. Gurdy
zobacz zdjęcia

2012.11.06 - Spotkanie porajdowe przewodników i obsługi XIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego z biskupem K. Ryczanem
zobacz zdjęcia

2012.11.05 - Spotkanie Koła Przewodników "Bartek" w WDK
zobacz zdjęcia

2012.10.27 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" na teren powiatu jędrzejowskiego
27 października powiat jędrzejowski odwiedzili przewodnicy Koła "Bartek", którzy zwiedzili kościoły: Kościół św. MIkołaja w Brzegach, Kościół św. Szczepana Diakona w Mnichowie oraz krzyże pokutne w Żernikach. W Jedrzejowie natomiast przewodnicy odwiedzili Muzeum im. Przypkowskich. Historię Muzeum przedstawił im sam Dyrektor placówki Piotr Maciej Przypkowski. Kolejnym etapem wizyty był Kościół św. Trójcy oraz Opactwo Cystersów. Zwiedzili również stację jędrzejowskiej Ciuchci Express Ponidzie, gdzie oglądali zabytkowe parowozy i mieli okazję przejechać się drezyną.
Na zakończenie przewodnicy świętokrzyscy udali się do Grodu Andrzeja Pędzika w Siedlcach.
zobacz zdjęcia

2012.10.13 - Konferencja popularno-naukowa "W gnieździe rodowym księżnej kurlandzkiej Franciszki z Krasińskich Wettyn", Piotrkowice - Lisów
„W gnieździe rodowym księżnej kurlandzkiej Franciszki z Krasińskich Wettyn”
Konferencja popularno-naukowa
Piotrkowice – Lisów 13-14 X 2012r.

W sobotę 13 października 2012r. w Zespole Placówek Oświatowych w Piotrkowicach mieszczącym się w dawnym pałacu Tarnowskich w Tarnoskale, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbyła się konferencja popularno-naukowa „W gnieździe rodowym księżnej kurlandzkiej Franciszki z Krasińskich Wettyn”.
Uroczystości poświęcone pamięci hrabiny Franciszki z Krasińskich odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starosty Powiatu Kieleckiego i Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica. Konferencję prowadził pan Tadeusz Strójwąs pochodzący z Brudzowa były ambasador Polski min. w Jemenie.
W konferencji udział wzięli przewodnicy z Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” w Kielcach – Maria Spława–Neyman, Łukasz Zarzycki, Włodzimierz Marchewka i Grzegorz Niedbała. Ponadto jednym z prelegentów był Cezary Jastrzębski.
Obok władz samorządowych różnego stopnia i zaproszonych gości uczestnikami sesji byli także uczniowie i nauczyciele szkół ponad-gimnazjalych min. z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku.
Uczestnicy wysłuchali prelekcji i prezentacji przygotowanych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Swój wkład do konferencji wnieśli także swoimi wystąpieniami pracownicy Archiwum Państwowego w Kielcach i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Tematyka wykładów związana była z postacią Franciszki Krasińskiej i dziejami jej rodu nie tylko w Małopolsce, zabytkami miejscowości Piotrkowice, Lisów i Maleszowa, organizacją parafialną w dobrach maleszowskich, rolą miejscowych warsztatów na tle produkcji kamieniarsko – rzeźbiarskiej w Rzeczpospolitej w XVI-XVII w., czy zasobami archiwalnymi Archiwum Państwowego w Kielcach dotyczącymi majątku Krasińskich z Maleszowej.

zobacz zdjęcia

2012.10.08 - Posiedzenie Zarządu Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Kielcach
Przedostatnie posiedzenie Zarządu Koła "Bartek" w kadencji 2010-2012. W trakcie zebrania omówiono bieżące sprawy Koła, wycieczki i spotkania szkoleniowe proponowane na miesiąc październik i listopad. Wstępnie zajęto się przygotowaniem zebrania sprawozdawczo-wyborczego które odbędzie sie w grudniu br.
zobacz zdjęcia

2012.09.28 - Spotkanie przedrajdowe przewodników i obsługi XIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego
zobacz zdjęcia

2012.09.22 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" na teren powiatu kazimierskiego
zobacz zdjęcia

2012.08.30-02.09 -XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników Turystycznych PTTK "Góry Świętokrzyskie 2012"
zobacz zdjęcia

2012.05.07 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek" w filharmonii kieleckiej
Jak co miesiąc przewodnicy z Koła "Bartek" odbyli spotkanie szkoleniowe. Tym razem naszym celem było "przetestowanie" gmachu filharmonii kieleckiej nim zabrzmią w niej pierwsze koncertowe rytmy.
zobacz zdjęcia

2012.04.02 - Spotkanie Koła Przewodników "Bartek" w dawnym więzieniu kieleckim
zobacz zdjęcia

2012.03.02-04 - XXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych PTTK na Jasną Górę
Ponad tysiąc pięciuset przewodników, reprezentujących osiemdziesiąt kół przewodnickich z całej Polski, uczestniczyło w XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych , która odbyła się 2-4 marca 2012 r. na Jasnej Górze. Wśród przewodników nie zabrakło reprezentantów Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” w Kielcach. Hasłem spotkania były słowa „Totus Tuus”- Jana Pawła II, którego osoba była głównym odniesieniem całego trzydniowego spotkania. W programie pielgrzymki znalazły się tradycyjnie - msza święta, droga krzyżowa na wałach jasnogórskiego sanktuarium i apel jasnogórski oraz konferencja, składająca się z wykładów krajoznawczych. Organizatorami tegorocznej pielgrzymki byli przewodnicy z krakowskiego oddziału przewodników PTTK.
zobacz zdjęcia

2012.01.28-29 - XLI Zjazd Przewodników Świętokrzyskich - Bodzentyn 2012
W dniach 28-29 stycznia 2012r. odbył się XLI Zjazd Przewodników Świętokrzyskich. Tegoroczne święto przewodnickie miało miejsce w gminie Bodzentyn. Bardzo serdecznie wszystkich przewodników przywitał gospodarz gminy, burmistrz - Stanisław Marek Krak. W dalszej części głos zabrał również Przewodniczący Samorządu Przewodnickiego Zarządu Głównego PTTK - Stanisław Kawęcki. Nad całością przedsięwzięcia czuwał Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Świętokrzyskiego w osobie przewodniczącego Kol. Kazimierza Micorka oraz Kol. Dominika Kowalskiego - Prezesa Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek”.
Do grona przewodników świętokrzyskich dołączyli kolejni miłośnicy regionu, którzy w roku ubiegłym otrzymali licencje przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim nadaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo na wniosek przewodników nadano godność Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego Januszowi Kędrackiemu, który organizując - dzięki wsparciu Gazety Wyborczej - wycieczki krajoznawcze przybliża region świętokrzyski jego mieszkańcom.
W siedzibie Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie spotkało się ponad stu trzydziestu przewodników świętokrzyskich z całej Polski. Zjazdy mają to do siebie, że mino zimowej aury i często niesprzyjających warunków atmosferycznych mają charakter szkolenia i przybliżenia wiedzy o znanym każdemu terenie, ale nie do końca odkrytym. Przewodnicy mieli okazję posłuchać o pierwszym autorze przewodnika po Górach Świętokrzyskich – o Tadeuszu Dybczyńskim, a postać tą przybliżył Jerzy Gągol. Trasę wycieczki niedzielnej przedstawił Zbigniew Brzeziński, który towarzyszył przewodnikom również w dniu wyjazdu. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna – Stefana Rachtana, który z autopsji przekazał wiedze Pamiętników Dawidka Rubinowicza. Po ciepłym posiłku uczestnicy udali się na spacer po Bodzentynie gdzie zobaczyli wszystkie najważniejsze zabytki miasta.
Drugiego dnia korzystając z gościnności Świętokrzyskiego Parku Narodowego została zwiedzona siedziba Dyrekcji Parku a gawędą umilał pobyt dr Lech Buchholz oraz Zbigniew Brzeziński. Zgodnie z harmonogramem z wizytą przewodnicy udali się do Tarczka i Świętomarzy. Zakończenie zjazdu odbyło się uroczyście w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Górce” we Wądole Wiąckowskim.
zobacz zdjęcia

2012.01.19 - Spotkanie Opłatkowe Przewodników Świętokrzyskich z Ks. Biskupem
Tradycją są już spotkania opłatkowe przewodników Świętokrzyskich z Ks. Biskupem w Kaplicy Ks. Emerytów w Kielcach. Co roku liczna grupa przewodników uczestniczy w łamaniu się opłatkiem i śpiewaniu kolęd. Tym razem 19 stycznia br. dzięki Kol. Krystynie Niebudek zostało zorganizowane coroczne spotkanie. Opłatek przewodnicki rozpoczął się Mszą Świętą, która przewodniczył Ks. Biskup Kazimierz Ryczan. Później licznie uczestniczący przewodnicy świętokrzyscy złożyli sobie gorące życzenia na rozpoczęty 2012 rok.
zobacz zdjęcia

2012-01-07 - Opłatek Samorządu Przewodnickiego Województwa Świętokrzyskiego na Świętym Krzyżu
Kilkudziesięciu przewodników z całego regionu uczestniczyło w sobotę w spotkaniu opłatkowym na Świętym Krzyżu.
- Od kilku lat w pierwszą sobotę stycznia przychodzimy na Święty Krzyż, aby podzielić się opłatkiem z ojcami Oblatami oraz koleżankami i kolegami. Tegorocznej wędrówce towarzyszyła zimowa aura na szczycie Łysej Góry. Z pokrytego śniegiem gołoborza podziwialiśmy wiosenno-jesienne doliny - powiedział Dominik Kowalski z Samorządu Przewodników PTTK Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicy uczestniczyli w Mszy świętej, której przewodniczył ojciec Zygfryd Wiecha, superior klasztoru na Świętym Krzyżu. - Cieszę, że potrzebujecie tego spotkania, które wpięte jest pomiędzy dwa święta i wydarzenia związane z przewodnictwem - Trzech Króli prowadziła Gwiazda Betlejemska, a Jan Chrzciciel prowadzi do spotkania z Jezusem w Jordanie - powiedział. Przywołał postać błogosławionego Jana Pawła II, który jest honorowym przewodnikiem świętokrzyskim. Życzył też przewodnikom, aby czuli radość z prowadzenia innych. - Prowadzicie turystów po ścieżkach tej ziemi - a jest to ziemia Świętego Krzyża - podkreślił ojciec Zygfryd Wiecha, który podzielił się opłatkiem z przewodnikami świętokrzyskimi.
W tym roku świąteczne spotkanie połączono ze szkoleniem w Nowej Słupi. Piotr Sepioło, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi i przewodnik świętokrzyski, oprowadził przewodników po Centrum Kulturowo-Archeologicznym, które zostało otwarte w zeszłym roku. Z radnymi rozmawiano na temat bliższej współpracy gminy i środowiska turystycznego oraz promocji atrakcji tej części regionu. Na przewodników czekały też kulinarne atrakcje przygotowane przez rodzinę Bonarów z Jeleniowa i Koło Gospodyń Wiejskich „Chełmowianki” z Rudek.
Organizatorem tej części spotkania był Urząd Gminy w Nowej Słupi, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach oraz Samorząd Przewodników PTTK Województwa Świętokrzyskiego.
zobacz zdjęcia

2011.12.17 - Posiedzenie Samorządu Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach
Dnia 17.12.2011r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Samorządu Przewodników województwa świętokrzyskiego. W trackie spotkania na które przybyli delegaci przewodników z Ostrowca, Starachowic, Sandomierza, Skarżyska, Opatowa i oczywiście Kielc podsumowano m. in. XL Jubileuszowy Zjazd Przewodników Świętokrzyskich – Chęciny 2011. W trakcie spotkania omówiono także stan przygotowań do kolejnego XLI Zjazdu. Sporo miejsca poświęcono na przygotowania do XXX Jubileuszowego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK Góry Świętokrzyskie 2012, którego głównym organizatorem jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach. W ramach integracji środowiska przewodnickiego w naszym województwie podjęto kroki w celu opracowania programu wspólnych szkoleń. Analizie poddano także prace związane z weryfikacją Instruktorów Przewodnictwa w województwie.
zobacz zdjęcia

2011.12.05 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w WDK
Tradycyjne, comiesięczne spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” służyło rozszerzeniu wiedzy przewodników o najbardziej odległych, pradawnych dziejach regionu w świetle aktualnej wiedzy archeologicznej. Prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną na temat: „Z pradziejów regionu świętokrzyskiego” wygłosił pan Andrzej Przychodni. Prowadzący prezentację określił ją jako: Subiektywny materiał przygotowany przez Inspekcję Archeologiczną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach przy współpracy Delegatury WUOZ Kielce w Sandomierzu. Po prezentacji prowadzący odpowiedział na szereg pytań i wątpliwości poruszonych przez świętokrzyskich przewodników. W dalszej części spotkania omówione zostały bieżące sprawy Koła – kolejne szkolenia, spotkania opłatkowe na Świętym Krzyżu i w Kielcach oraz przyjęcia w poczet członków Koła nowych kandydatów.
zobacz zdjęcia

2011.11.18 - Spotkanie porajdowe Przewodników i obsługi z ks. biskupem K. Ryczanem
Spotkanie podsumowujące XII Rajd Pielgrzymkowy na Św. Krzyż odbyło się w pomieszczeniach kurii. Jak zawsze nie zabrakło statystyk, podziękowań, no i snucia planów na kolejną edycję imprezy. Wiadomo kto będzie Komandorem Rajdu - tegoroczny sternik czyli kol. Łukasz Zarzycki. W trakcie podziękowań miała miejsce uroczystość wręczenia koledze Mieczysławowi Olechowi odznaczenia przyznanego przez Zarząd Główny PTTK. Po krótkiej prezentacji zdjęć z tegorocznej edycji, uczestnicy spotkania udali się na skromny poczęstunek, podczas którego nie zabrakło dalszego dzielenia sie wrażeniami po udanej imprezie. A za rok XII edycja Rajdu Pielgrzymkowego. Już teraz w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
zobacz zdjęcia

2011.09.23 - Spotkanie przedrajdowe
W przeddzień XII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego odbyło się spotkanie sztabu rajdu i przewodników prowadzących grupy rajdowe. Tradycyjnym miejscem odprawy była aula Wyższego Seminarium Duchownego Kielcach. W trakcie spotkania omówione zostały wszelkie szczegóły techniczne dotyczące kolejnej edycji rajdu. Przewodnicy i osoby stanowiące obsługę rajdu otrzymali od organizatorów gustowne koszulki.
zobacz zdjęcia

2011.09.05 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek" w WDK
zobacz zdjęcia

2011.08.27 - 2011.08.31 Ogólnopolski XXIX Rajd Górski Przewodników PTTK
W dniach 27-31 sierpnia 2011r. odbył się XXIX Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK. Organizatorem tegorocznej imprezy był Oddział PTTK "Beskid" w Nowym Sączu, a bazą wypadową został Ośrodek Wczasów Rodzinnych "ZACISZE" w Wysowej. Tradycją jest, że środowisko przewodników świętokrzyskich licznie uczestniczy w imprezie i tak też było w tegorocznej, gdzie Koło Przewodników Świętokrzyskich reprezentowało prawie 30 osób. Każdy z uczestników zmagał się na wybranych przez siebie wcześniej trasach, a wieczorami po intensywnym dniu można było zaznać odpoczynku w doborowym towarzystwie przy ludowej muzyce terenów Beskidu Niskiego.
Rajd zakończył się z pewnym niedosytem i chęciom dłuższych wędrówek w towarzystwie przewodników z innych regionów..., ale jedyną radą na kontynuowanie spotkań przewodnickich jest XXX Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK, który odbędzie się w Górach Świętokrzyskich na który już dziś serdecznie zapraszamy...
zobacz zdjęcia

2011.07.04 - Spotkanie Koła "Bartek" w WDK
zobacz zdjęcia

2011.06.19 - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej - szkolenie przewodników zorganizowane przez Koło "Bartek"
zobacz zdjęcia

2011.04.24 -55-lecie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK
„Przewodnik Świętokrzyski”

Oto Ja
Ziemio Moja Świętokrzyska
Oto ja
Sługa twój oddany
Stoję tu przed Obliczem Twoim
Obrazem w oczach mych zachowanym
Pięknym, Pasiastym, Jodłą pachnącym
Gołoborzem naznaczonym
Ziemio Moja Świętokrzyska
To Tobie dusze swą oddałem
Ciałem swym broniłem
Buty na Twych szlakach złaziłem
Ręką własna chwast męczący cie wyrwałem
Rany w wodach twych obmyłem
I na myśl o mękach Twych wojennych
O dzieciach Twoich tu poległych
Ja płaczę, a w sercu moim kłujący czuję ból
To Ja
Ziemio Moja Świętokrzyska
Stoję tu przed Obliczem Twoim
Pokłon i Hołd Ci składam
Dzięki ci Ziemio Moja Świętokrzyska
Matko Moja Przewodnicka
Dzięki Ci za Życie
Za wędrówki me
Tam gdzie:
Wojennych krzyży szlak krwią naznaczony
Gdzie w kapliczce swej Frasobliwy Chrystus na wędrowca czeka
Gdzie ruiny zamku stoją, gdzie szum Nidy i gdzie Wiosenne Miłki rosną
Gdzie Twe pasma górskie, gdzie Twe Serce w Jodłowej Puszczy stoi
Tam na szczycie, Tam w Klasztorze w drzewie Krzyża jest ukryte
I ślubuję ci Ziemio Moja Świętokrzyska
W Jodłowej Cudnej koronie
Wiernym Ci być nieskończenie
Kochać Cię Nade wszystko
Matka Moją cie Mianować
Oto Ja Dziecko Twoje
Przewodnik Świętokrzyski
zobacz zdjęcia

2011.04.06 - Szkolenie Koła "Bartek"na Placu NMP w Kielcach - prace archeologiczne
zobacz zdjęcia

2011.04.04 - Spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2011.04.04 - Posiedzenie Samorządu Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach
zobacz zdjęcia

2011.03.11-13 - XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych PTTK na Jasną Górę
XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych odbyła się w dniach 11-13 marca 2011 roku. Hasłem pielgrzymki przewodników były słowa Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego "Per Mariam - soli Deo" (Przez Maryję samemu Bogu). Organizatorami tegorocznej pielgrzymki był Warszawski Oddział Przewodników PTTK.
Przygotowali oni pod kierunkiem ks. prałata Józefa Hassa program rekolekcji oraz prelekcje: „Z dziejów warszawskich pielgrzymek na Jasną Górę", „Madonny Warszawy" i „Ogrody Warszawy z historią w tle". Organizatorzy ogłosili, że Episkopat Polski na Konferencji w dniach 28-29 września 2010 r. ustanowił nowym patronem przewodników turystycznych św. Rafała Archanioła. Mszę św. koncelebrowaną w intencji przewodników odprawił ks. bp Ryszard Karpiński, duchowy opiekun pielgrzymek przewodników na Jasną Górę w latach 1985-1996, w asyście ks. abp Edmunda Piszcza (opiekun pielgrzymek w latach 1997-2005) i obecnego duszpasterza ks. bp Edwarda Janiaka.
W czasie sesji przewodnickiej głos zabrali Lech Drożdżyński, prezes ZG PTTK i Stanisław Kawęcki, przewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Ogółem w pielgrzymce wzięło udział ok. 900 osób z ponad 100 kół przewodnickich z całej Polski, w tym także reprezentacja Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” z Kielc.
Na kolejną XXVIII już Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych zapraszamy w dniach 2-4 marca 2012 roku. Jej organizatorem w będą przewodnicy z Krakowa.
zobacz zdjęcia

2011.02.26-27 - XL Jubileuszowy Zjazd Przewodników Świętokrzyskich PTTK - Chęciny 2011
zobacz zdjęcia

2011.02.07 - Spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w WDK
Cykliczne spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK Bartek tym razem poświęcone było Pałacowi Biskupów Krakowskich. Prelekcję na temat "Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach – znany i nieznany" wygłosił pan mgr Bogusław Paprocki – emerytowany konserwator zabytków i główny inwentaryzator Muzeum Narodowego w Kielcach.
zobacz zdjęcia

2011.01.03 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek" w WDK
Spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK Bartek służyło zapoznaniu się przez przewodników z nową teorią funkcjonowania starożytnego hutnictwa w Górach Świętokrzyskich. Prelekcję Starożytna Hutnia - przełomowe odkrycie w Górach Świętokrzyskich wygłosił kol. Marcin Marciniewski inżynier, przewodnik świętokrzyski - autor-odkrywca hutni.
zobacz zdjęcia

2010.12.08 - Jaskinie Kadzielni - wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek"
zobacz zdjęcia

2010.12.06 - Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek"
zobacz zdjęcia

2010.11.08 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w WDK
zobacz zdjęcia

2010.09.06 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2010.08.07 - IV Nocne zwiedzanie Chęcin
7 sierpnia odbyło się IV Nocne zwiedzanie Chęcin tym razem pod hasłem „Ukryte legendy w chęcińskich zabytkach”.Na przybyłych do Chęcin miłośników wieczornego podziwiania królewskiego miasta czekało wiele atrakcji - zwiedzanie zabytków z Drużyną Rycerską Ziemi Chęcińskiej Ferro Aquilae, koncert sopranistki Antoniny Gorzelak i zespołu EXAUDI ME, występ poetki Elżbiety Trzepizur-Krupy, czy też pokaz Teatru Ognia na zamku. Organizatorem IV Nocnego zwiedzania zabytków Chęcin był Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chęcińskiej. Współorganizatorami byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach, Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew FERRO AQUILA oraz Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” z Kielc.
zobacz zdjęcia

2010.08.02 - Spotkanie Koła Przewodników Świetokrzyskich PTTK "Bartek" w WDK
zobacz zdjęcia

2010.07.24 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" do Przedborskiego Parku Krajobrazowego
zobacz zdjęcia

2010.07.18 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" do Chęcin i Wolicy
zobacz zdjęcia

2010.06.19 - V Blachowanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2010.06.07 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2010.05.10 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek" w WDK
Kolejne spotkanie z cyklu: „Promocja Książki”. Tym razem prezentowano nowy przewodnik pt. „Góry Świętokrzyskie i Sandomierz” autorstwa kolegi Jacka Dopieralskiego z Końskich.
zobacz zdjęcia

2010.04.25 - Wycieczka Koła "Bartek" do Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie jest instytucją kultury, której wszystkie działania skierowane są do dzieci, rodziców i osób pracujących z dziećmi. Nowy sezon turystyczny 2010 r. przyniósł nam wspaniałą atrakcję turystyczną. Zarząd koła zorganizował wycieczkę szkoleniową dla przewodników. Serdecznie zapraszamy www.stolica-bajek.pl
zobacz zdjęcia

2010.04.14 - Archeologia Kielc - szkolenie Koła "Bartek" na skwerze przy Tekli
Ciekawe odkrycie archeologów badających kielecki Rynek na placu św. Tekli w Kielcach było impulsem do zorganizowania kolejnej wycieczki szkoleniowej. Archeolodzy z pracowni Waldemara Glińskiego natrafili na pozostałości dwóch domostw. Wszystkie odkrycia będą prezentowane niebawem w Muzeum Historii Miasta Kielc.
zobacz zdjęcia

2010.04.12 - Spotkanie Koła "Bartek" w WDK
Wykład był kontynuacją szkolenia geologicznego. Kolega Michał Poros przedstawił zmiany w tablicy stratygraficznej oraz przegląd atrakcji geologicznych naszego regionu.
zobacz zdjęcia

2010.04.11 - Wycieczka Koła "Bartek" do kamieniołomu w Zachełmiu
Gmina Zagnańsk, która znana była do tej pory głównie z dębu Bartek, za sprawą artykułu w „Nature” najbardziej prestiżowego czasopisma naukowego, zasłynęła w świecie dzięki odnalezionym śladom TETRAPODA. Wycieczka szkoleniowa została poprowadzona przez kolegę Michała Porosa pracownika Geoparku Kieleckiego.
zobacz zdjęcia

2010.03.19-21 - X Krajowa Narada Aktywu Przewodnickiego w Ustroniu Jaszowcu
zobacz zdjęcia

2010.03.01 - Spotkanie szkoleniowe Koła Bartek w WDK
Spotkanie z Panem Łukaszem Łaganowskim było poświęcone Regalia Królewskim oraz ich związkiem z Pińczowem. Podczas spotkania zostały również poruszone kwestię wynagrodzenia dla przewodników.
zobacz zdjęcia

2010.02.14 - Łysica jak Everest - V zimowe wejście Koła "Bartek" na Łysicę
Po raz piąty przewodnicy zdobyli Łysicę w warunkach zimowych. Tegoroczne wejście było współorganizowane z Klubem Górskim PTTK Kielce oraz KTP PTTK „Przygoda”. Ponad sto osób weszło w niedzielę na Łysicę oddając w ten sposób hołd polskim himalaistom, którzy 30 lat temu po raz pierwszy zdobyli zimą najwyższa górę ziemi.
zobacz zdjęcia

2010.02.13 - II Świętokrzyska Narada Aktywu Przewodnickiego
Głównym tematem spotkania był wybór przedstawicieli środowiska przewodnickiego na Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego 2010 r. Największą ilość głosów uzyskał kol. Dominik Kowalski, kolejnymi przedstawicielami środowiska kieleckich przewodników zostali: Roman Bajor, Jerzy Kapuściński oraz Marian Stefański.
zobacz zdjęcia

2010.02.01 - Spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w WDK
Wykład z cyklu: „Postacie Średniowiecznych Kielc” prelegent Pan Zbigniew Brzeziński temat - Rzecz o pochodzeniu Wincentego – twórcy hymnu Gaude Mater Polonia i Żywotów św. Stanisława.
zobacz zdjęcia

2010.01.23-24 - XXXIX Zjazd Przewodników Świętokrzyskich - Zawichost 2010
Do Zawichostu przyjechali przewodnicy z niemal całego województwa, między innymi z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska Kamiennej i Sandomierza. Byli także goście z Radomia, Jeleniej Góry, Cieszyna i Zawiercia. Tematem XXXIX Zjazdu Przewodników Świętokrzyskich był Zawichost i jego zabytki.
zobacz zdjęcia

2010.01.16 - Złaz na Polanie Langiewicza w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
Styczniowe ścieżki turystyczne prowadziły wędrowców na Polanę Langiewicza gdzie odbył się Złaz turystyczny upamiętniający kolejną rocznicę wybuchu największego z polskich powstań narodowych XIXw. Spotkanie - jak zawsze - swoją obecnością uraczyli Przewodnicy Koła "Bartek".
zobacz zdjęcia

2010.01.09. - Spotkanie opłatkowe Przewodników Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu
Coroczne spotkanie Przewodników Świętokrzyskich z całego województwa zapoczątkowane przez Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" z Kielc. Jak zawsze w spotkaniu opłatkowym wzięli udział przedstawiciele kół przewodnickich z Kielc, Ostrowca Św., Sandomierza, oraz koleżanki i koledzy niezrzeszeni w kołach. W klasztorze odprawiona została msza święta w intencji przewodników po której nastąpiły życzenia i tradycyjne łamanie opłatkiem.
zobacz zdjęcia

2009.11.09 - Spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w WDK
W poniedziałek 09.11.2009 r. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się comiesięczne spotkanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "BARTEK". Prelekcję wygłosiła pani dr Elżbieta Szot-Radziszewska. Była ona poświęcona ludowym obyczajom i obrzędowości dotyczących kultu zmarłych, oraz ich historycznym, i religijnym uwarunkowaniom. Prowadząca przedstawiła także związane z tym tradycje i zwyczaje innych ludów min. Indian zamieszkujących tereny Meksyku.
zobacz zdjęcia

2009.07.18 - Wycieczka Koła "Bartek" na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską
zobacz zdjęcia

2009.06.27-28 - XV-lecie i IV blachowanie Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek" - Zagnańsk - Tokarnia
zobacz zdjęcia

2009.05.25 - Spotkanie szkoleniowe Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" na kieleckim rynku
zobacz zdjęcia

2009.04.04 - Małogoszcz - Warsztaty Edukacyjne dla Przewodników Świętokrzyskich z Zakresu Geologii na Ziemi Małogoskiej
W dniu 4 kwietnia 2009r. (sobota) kol. Grzegorz Szymański Przewodnik Świętokrzyski, członek Koła „Bartek”, z Klubu Ekologa działającego przy Domu Kultury w Małogoszczu zorganizował dla Przewodników Świętokrzyskich spotkanie pt.: „Swoje znamy Swoje chwalimy”, mające na celu popularyzację wiedzy o osobliwościach geologicznych tworzących Wzgórza Małogoskie. Uczestnicy warsztatów geologicznych poprzez zwiad przyrodniczy, który poprowadził kol. Witold Wesołowski, zapoznali się z bogactwem przyrody nieożywionej mieszczącej się w obrębie wzgórz małogoskich i kamieniołomu Lafarge Cement S.A. Warsztaty terenowe z zakresu geologii poprowadził kol. Michał Poros. W ramach tych zajęć uczestnicy zaobserwowali skały tworzące małogoskie wzgórza, odkryli i pozyskali wiele osobliwości geologicznych (skamieniałości), kryjących się na terenie kamieniołomu. Posłużą one jako materiał dydaktyczny w zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Małogoszcz . W szkoleniu uczestniczyło ponad 20 przewodników świętokrzyskich, głównie z Kielc.
zobacz zdjęcia

2009.03.20-22 - Kurs Instruktorów Przewodnictwa - Grudziądz 2009 - udział przedstawicieli Koła "Bartek"
W dniach 20-22.03.2009r. grupa przewodników z Koła "Bartek" wzięła udział w kursie dla kandydatów na instruktorów przewodnictwa terenowego. Kurs odbywał sie w Grudziądzu, a organizatorem obok Komisji Przewodnickiej ZG PTTK było tamtejsze Koło Przewodników na czele z prezesem kol. Tomaszem Simmińskim. W drodze do Grudziądza zwiedzilismy słynne tężnie w Ciechocinku. W piątek i sobotę trwały intensywne zajęcia kursowe, a w niedzielę odbyliśmy wycieczkę szkoleniową zwiedzając starówkę i grudziądzką twierdzę. Kurs zakończył się w niedzielę wręczeniem legitymacji i odznak instruktorskich. W drodze powrotnej zwiedzilismy kolegiatę w Tumie pod Łęczycą.
zobacz zdjęcia

2009.03.6-8 - XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników na Jasną Górę
Organizatorami XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników było środowisko przewodników województwa śląskiego reprezentowane przez Koła Przewodników w Chorzowie, Bytomiu i Piekarach Śląskich. Część rekolekcyjną prowadził ks. prałat Władysław Zązel z Kamesznicy. Hasło pielgrzymki brzmiało - Przewodnik opiekunem życia. Środowisko Przewodników Świętokrzyskich z Kielc było licznie reprezentowane przez oba Koła Przewodnickie.
zobacz zdjęcia

2009.02.14-15 - XII Zjazd Przewodników Świętokrzyskich - Szydłów 2009
W dniach 14-15.02.2009r. odbył sie kolejny Zjazd Przewodników Świętokrzyskich. W sobotę gościliśmy w Szydłowie. Niedziela upłynęła pod znakiem wycieczki autokarowej na trasie Staszów - Grabki Duże - Kotuszów - Kurozwęki.
zobacz zdjęcia

2009.01.17 - XXVI Złaz Turystyczny na Polanie Langiewicza - wycieczka Koła "Bartek"
zobacz zdjęcia

2009.01.16 - Wernisaż Grażyny Placek z Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
zobacz zdjęcia

2009.01.10 - Spotkanie opłatkowe Przewodników Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu
Tradycyjne spotkanie Przewodników Świętokrzyskich z całego województwa zainicjowane kilka lat temu przez Koło Przewodników Swiętokrzyskich PTTK "Bartek". W spotkaniu opłatkowym wzięli udział przedstawiciele kół przewodnickich z Kielc (Stare Koło, tzw. Złote, Koło Bartek), Ostrowca Św., Sandomierza, a także koleżanki i koledzy niezrzeszeni w kołach. Na szczyt Łysej Góry wędrowano z różnych stron. Z Wólki Milanowskiej szlakiem zielonym przez Kobylą Górę a dalej czerwonym szlakiem przez Trzciankę wędrował prezes Koła "Bartek" kol. G. Niedbała. Z Trzcianki zdążali na Św. Krzyż koledzy z Ostrowca Św. i część przewodników Koła "Bartek". Trasę z Nowej Słupi przemierzali koledzy z Sandomierza. Część przewodników dotarła na Św. Krzyż z Kielc autobusem kursowym PKS. Jak zawsze w klasztorze odprawiona została msza święta w intencji przewodników, którą w tym roku poprowadził ojciec Karol Lipiński.
zobacz zdjęcia

2008.12.14 - Wycieczka Koła "Bartek" - Śladem legionowym po Kielcach
Wycieczka szkoleniowa Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" prowadzona przez kol. Roberta Kulaka po miejscach związanych z działalnością niepodległościową Józefa Piłsudskiego i Legionów w czasie I wojny światowej w Kielcach.
zobacz zdjęcia

2008.12.09 - Wycieczka Koła "Bartek" - Kamień Michniowski - Bodzentyn
zobacz zdjęcia

2008.11.11 - "Śladami walk legionów" - wycieczka Koła Przewodników Świętokrzyskich "Bartek"
W dniu 11 listopada 2008 r. odbyliśmy kolejną - ostatnią z zaplanowanego cyklu - wycieczkę Koła „Bartek” na cmentarze legionowe Ziemi Kieleckiej. Wycieczka odbyła się na trasie Kielce - Szczucin - Gręboszów - Opatowiec - Czarkowy - Kielce. W Szczucinie czekał kol. Ryszard Zaklukiewicz z Tarnowa, który wspomagał nas na trasie wycieczki. W Gręboszowie zwiedziliśmy cmentarz wojenny nr 250 na którym pochowano min. 17 legionistów. Na tutejszym cmentarzu parafialnym odwiedziliśmy grób działacza ludowego Jakuba Bojki i pomnik majora Henryka Sucharskiego dowódcy Westerplatte. W dalszej części odwiedziliśmy pomnik lotników angielskich koło Wietrzychowic, którzy zostali zestrzeleni w 1944 r. W Opatowcu, miejscu przepraw oddziałów legionowych, obejrzeliśmy pomnik Józefa Piłsudskiego. Po niespodziewanym poczęstunku w miejscowej remizie podążyliśmy drogą Piłsudskiego na cmentarz legionowy w Czarkowach. Pomnik „ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego” odbudowano w 1992 r. wg oryginalnych projektów profesora Andrzeja Laszczki. Po zapaleniu zniczy, zmówieniu modlitwy za poległych i zrobieniu pamiątkowych zdjęć wróciliśmy do Kielc.
zobacz zdjęcia

2008.11.05. - Spotkanie Przewodników z ks. bp. Kzimierzem Ryczanem po IX Rajdzie Pielgrzymkowym
zobacz zdjęcia

2008.10.26 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" - Skałka - Miedzianka - Chęciny
Kolejna wycieczka szkoleniowa Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "BARTEK" zorganizowana została dnia 26 października 2008 r. w okolicach Chęcin. Grupa przewodników zdobyła Górę Miedziankę, przechodząc fragmentem geologicznej ścieżki dydaktycznej od miejscowości Skałka. Na szczycie kol. Grzegorz Pabian przybliżył nam budowę geologiczną oraz przypomniał historię chęcińskiego górnictwa kruszcowego. W drodze do "Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego" w Miedziance poznaliśmy urokliwe miejsca tej urzekającej góry. W Muzeum oprowadził nas pan Przemysław Buczyński. Kolejnymi punktami wycieczki były obiekty w Chęcinach. Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od sprawdzenia postępów prac archeologicznych prowadzonych na rynku, które omówił kol. Dominik Kowalski. Następnie odwiedziliśmy lokale gastronomiczne celem sprawdzenia przystosowania dla grup wycieczkowych. Prawdziwy deser został na koniec - zwiedziliśmy świeżo wyremontowane wnętrza najstarszej chęcińskiej kamienicy "Niemczówki", później zaś kościół parafialny oraz klasztory. Na koniec uczestniczyliśmy w uroczystościach II Festiwalu Kultury Żydowskiej zorganizowanego przez UGiM Chęciny.
zobacz zdjęcia

2008.10.18 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" - Raków - Dębno - Rembów - Bardo - Świński Ryj - Wąwóz Prągowiec
W dniu 18.10.2008r. Koło "Bartek" odbyło wycieczkę szkoleniową do Rakowa i okolic. Po Rakowie, Dębnie i Rembowie oprowadzał nas historyk, regionalista, przewodnik świętokrzyski Jerzy Malisiewicz, który podzielił się z nami swoją przeogromną wiedzą na temat "Ziemi Rakowskiej". Poza szczegółowym przejściem przez Raków zwiedziliśmy Dębno z XVI wiecznym układem urbanistycznym. W Rembowie po krótkim, acz stromym podejściu, obejrzeliśmy mury zamku Odrowążów z XIVw., a następnie resztki dworu z XVIIw. wybudowanego staraniem Jakuba Sienińskiego i pozostałości parku z cisem, krórego wiek szacowany jest na 500 lat. Z Rembowa udaliśmy się do wsi Bardo by obejrzeć dzwon z 1411r. podarowany przez Władysława Jagiełłę. Ostatnim etapem wycieczki było wejście na górę o niezbyt chwalebnej nazwie - Świński Ryj a następnie przejście przez Wąwóz Prągowiec, w którym odkryto liczne skamieniałości sprzed 400 mln lat i skały pochodzenia wulkanicznego zwane diabazami.
zobacz zdjęcia

2008.08.28-31 - XXVI Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK "Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie".
XXVI Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK zorganizowano w dniach 28-31.08.2008r. w Górach Wałbrzyskich i Sowich. Bazą Rajdu było uzdrowisko Szczawno-Zdrój. Celem Rajdu było promowanie Dolnego Śląska i jego zasobów, uczczenie rocznicy 60-lecia PTT-PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej i integracja środowiska przewodnickiego. Organizatorami Rajdu byli: Zarząd Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu, Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych PTTK w Wałbrzychu i Koło Przewodników po zamkach Książ i Grodno. Rajd zorganizowany został w "Roku przyrody w PTTK" i w setną rocznicę powołania przy PTK Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody. Stąd tez podczas trwania Rajdu zorganizowano wiele imprez o tematyce przyrodniczej - m.in. pokonkursową wystawę plac plastyczno-fotograficznych "Przyroda Ziemi Wałbrzyskiej", wykład "Przyroda Dolnego Śląska i Ziemi Wałbrzyskiej", czy multimedialny pokaz "Osobliwości Przyrodnicze". Trasy Rajdu poprowadzone zostały przez trzy Parki Krajobrazowe i liczne rezerwaty przyrody. W rajdzie uczestniczyło 200 przewodników z 53 ośrodków. Kolejny raz najliczniejszą grupę stanowili Przewodnicy Świętokrzyscy, którzy w liczbie 27 osób stawili sie na Rajdzie.
zobacz zdjęcia

2008.08.24 - III Blachowanie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
W dniu imienin Bartłomieja, pod szacownym dębem "Bartek" w Zagnańsku Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Kielcach zorganizowało uroczyste wręczenie odznak koła. W III "blachowaniu” uczestniczyło liczne grono przewodników naszego koła , grupa młodych przewodników - kandydatów do koła oraz osoby towarzyszące. W części oficjalnej po odczytaniu "Dekalogu" koła, złożeniu kołowego ślubowania wręczone zostały odznaki Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek” Z pośród ośmiu osób, którzy otrzymali odznaki połowę stanowili przewodnicy przyjęci do koła wiosną 2008 r. Po części oficjalnej Przewodnicy i goście udali się do Samsonowa. Tam w gospodarstwie agroturystycznym gościł nas kol. Tomasz Chyb. Oczywiście nie obeszło się bez ogniska, przy którym nikomu nie zabrakło dobrego humoru.
zobacz zdjęcia

2008.05.11 - IV Pielgrzymka przewodników, przodowników i ludzi gór na Groń Jana Pawła II
Tegoroczny wyjazd Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” po raz kolejny zakończył się sukcesem. Frekwencja dopisała, poznaliśmy nowe szlaki Beskidu Małego. Uczestnicy bawili się wyśmienicie szczególnie w drodze powrotnej pokonując krótki odcinek szlaku w zawrotnym tempie. Ładna pogoda utrzymała się do samego końca uroczystości, dopiero w drodze powrotnej deszcze troszkę nas zmoczył.
zobacz zdjęcia

2008.02.24 - III Zimowe wejście Koła "Bartek" na Łysicę
W tym roku odbyło się kolejne Zimowe wejście Koła "Bartek" na Łysicę. Było ono połączone z kursem przewodnickim. Uczestnicy imprezy przeszli trasę Bieliny - Kakonin - Łysica - Św. Katarzyna. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem w ośrodku "Jodełka" w Św. Katarzynie.
zobacz zdjęcia

2008.01.26-27 - XI Zjazd Przewodników Świętokrzyskich
Celem corocznych zjazdów jest integracja środowiska przewodników świętokrzyskich z całej Polski oraz popularyzacja bogactwa historycznego, krajoznawczego i turystycznego naszego regionu. Już po raz jedenasty środowisko przewodnickie spotkało się tym razem na Ziemi Staszowskiej. Sesja rozpoczynająca zjazd przybliżyła nam historię oraz walory przyrodnicze Staszowa i okolic. Organizatorzy zaplanowali również wycieczkę pieszą, autokarową, bal karnawałowy oraz wiele innych atrakcji. Jednym z ciekawszych punktów programu była wizyta w hucie szkła. Szczególne podziękowania składamy na ręce przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Staszów za zaangażowanie w organizację zjazdu.
zobacz zdjęcia

2008.01.17 - Spotkanie opłatkowe przewodników z ks. bp. Kazimierzem Ryczanem
Na tradycyjnym opłatku Przewodnicy świętokrzyscy z Kielc spotkali się już po raz kolejny z ks. bp. Kazimierzem Ryczanem. Oczywiście nie zabrakło życzeń, łamania się opłatkiem i śpiewania kolęd.
zobacz zdjęcia

2008.01.05 - Spotkanie opłatkowe na Św. Krzyżu
Spotkana środowiska Przewodników w pierwszych dniach roku na Św. Krzyżu zostały zainicjowane przez Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” blisko 7 lat temu. Ideą spotkań jest skupienie wszystkich środowisk przewodnickich z całego województwa na tradycyjnym Opłatku. W roku 2008 Opłatek został zorganizowany przy współpracy Federacji Przewodników Świętokrzyskich PTTK.
zobacz więcej

2007.12.15 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek"
W dniu 15.12.2007 odbyła się wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" na trasie Wietrznia - Bukówka - Telegraf. Celem wyjścia było zwiedzenie dawnych kamieniołomów w południowo-wschodniej części Kielc. W czasie wycieczki zwiedzono następujące miejsca: kamieniołomy Wietrznia, Miedzygórz Środkowy i Wschodni (obecnie te trzy obiekty wchodzą w skład rezerwatu Wietrznia), kamieniołom na Bukówce i kamieniołom na północnym zboczu Góry Hałasa. Prowadzącymi wycieczkę byli koledzy Michał Poros i Witold Wesołowski.
zobacz zdjęcia

2007.11.14 - Spotkanie porajdowe przewodników z ks. bp. Kazimierzem Ryczanem
W dniu 14.11.2007r. Przewodnicy świętokrzyscy i wszyscy obsługujący VIII Rajd Pielgrzymkowy spotkali się z ks. biskupem Kazimierzem Ryczanem by podsumować kolejną edycję tego największego w województwie rajdu pieszego.
zobacz zdjęcia

2007.11.11. - "Śladami walk legionów" - wycieczka Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek"
W dniu 11 listopada Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" w Kielcach zorganizowało wycieczkę szkoleniową na trasie Laski - Czarnolas - Zwoleń. Tradycją Koła stały się wyjazdy w dniu święta narodowego w miejsca bitew i na groby legionistów z okresu I wojny światowej. Stąd też cykl wyjazdów nosi nazwę "Śladami walk legionów". W trakcie wycieczki odwiedziliśmy cmentarz legionistów w Laskach - miejsce bitwy oddziałów Legionu Zachodniego w czasie ofensywy austriacko-niemieckiej 23-26 października 1914. Po wysłuchaniu rysu historycznego, na pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy polskich, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Następnie udaliśmy się do Czarnolasu, w którym zwiedziliśmy Muzeum Jana Kochanowskiego. Kolejnym etapem wycieczki był Zwoleń. W mieście tym obejrzeliśmy min. kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z kaplicą Kochanowskich, w podziemiach której spoczywają szczątki Jana Kochanowskiego wraz z rodziną. Zwoleń był ostatnim (niestety) przystankiem na trasie naszej wycieczki, którą oczywiście skończyliśmy w Kielcach.
zobacz zdjęcia

2007.09.23 - II Blachowanie Koła "Bartek"
Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” już po raz drugi zorganizowało tzw. „Blachowanie”, które miało miejsce w Św. Katarzynie, podczas uroczystych obchodów "ROK-u SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK" w woj. Świętokrzyskim . Kolejna grupa przewodników złożyła ślubowanie przy legendarnym źródełku Św. Franciszka.
zobacz zdjęcia

2007.08.30-09.02 - XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK "Ziemia Cieszyńska 2007"
Ponad 200 przewodników z całej Polski spotkało się na Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku bazą rajdu był Ustroń Jaszowiec, wędrowano szlakami górskimi zarówno polskiej, jak i czeskiej części Beskidów. Dla mniej wytrwałych przygotowano trasę autokarową. Po raz kolejny najliczniejsza grupa przewodników XXV Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Przewodników PTTK została reprezentacja środowiska kieleckiego. Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie organizator rajdu uhonorował naszą grupę okazałym pucharem.
zobacz zdjęcia

2007.07.28 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" - Bałtów
Kolejna wycieczka szkoleniowa podnosząca kwalifikacje naszej kadry przewodnickiej. Bałtów odwiedza w ostatnich latach coraz więcej turystów, przewodnicy prowadzący grupy muszą poznawać coraz to nowe atrakcję powstające na terenie kompleksu turystycznego. Naszym przewodnikiem był kol. Marek Rej, który zapoznał nas z najnowszą atrakcją „Zwierzyńcem Bałtowskim”. Na terenie Zwierzyńca mieliśmy okazję spotkać majestatyczne jelenie Dybowskiego, pełne gracji i wdzięku daniele, ciekawskie i energiczne muflony, dostojne stado bydła szkockiego oraz kozice śruborogie, alpejskie i górskie. Alpaki, lamy, owce, koniki polskie czy zabawne osły - można je obserwować w naturalnym środowisku, niemal na wyciągnięcie ręki. Kolejną atrakcją był spływ Kamienna oraz zwiedzanie Bałtowskiego Parku Jurajskiego.
zobacz zdjęcia

2007.06.23 - I Blachowanie Koła "Bartek"
Zarząd Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” podjął decyzję o wybiciu tzw. „Blachy Koła”. Wybrany projekt jest emblematem Koła, realizacja przedsięwzięcia trwała kilka miesięcy. Postanowiliśmy połączyć dwie ważne uroczystości obchody XIII – lecia naszego „BARTKA” z wręczeniem Blach Koła. Uroczystość miała miejsce przy legendarnym dębie, blachowania dokonali dotychczasowi prezesi Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” w osobach Cezarego Jastrzębskiego, Mieczysława Olecha oraz Grzegorza Niedbały. Przewodnicy odczytali kodeks Koła tzw. Dekalog Bartka ustanowiony na spotkaniu założycielskim koła w 1994r., złożyli ślubowanie kołowe a następnie otrzymali odznaki i legitymacje Koła . Po częsci oficjalnej nastąpiło terenowe przejście piesze do Samsonowa (prowadzący kol. Adam Pepasiński) do gospodarstwa kol. Tomasza Chyba. Ostatnim akordem dnia było ognisko, które przeciągnęło się do późnych godzin nocnych.
zobacz zdjęcia

2007.05.13 - III Pielgrzymka przewodników, przodowników i ludzi gór na Groń Jana Pawła II
Przewodnicy Koła PTTK „BARTEK” zorganizowali już po raz drugi wyprawę na spotkanie Przewodników i Ludzi Gór, które odbywa się w rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II. Wędrowaliśmy szlakami Beskidu Małego by dotrzeć do Schroniska PTTK Leskowiec pod Groniem Jana Pawła II odwiedziliśmy również Wadowice.
zobacz zdjęcia

2007.03.02-04 - XXIII Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w Częstochowie
W tym roku organizatorami pielgrzymki byli Przewodnicy Tatrzańscy z Zakopanego oraz Gliwic. W spotkaniu wzięło udział blisko tysiąc przewodników z całej Polski. Reprezentowali oni ok. 100 kół PTTK. Oficjalne uroczystości rozpoczął Hymn Przewodnicki odśpiewany w kaplicy Św. Józefa Następnymi punktami były przemówienia prelekcję oraz część liturgiczna. Niezapomniane wrażenie w naszych sercach pozostawił ks. prał. dr Jerzego Pawlika oraz kol. Marek Pęksa przedstawiciel organizatorów z ramienia Klubu Przewodników Tatrzańskich TPN-PTTK przy Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem.
zobacz zdjęcia

2007.02.17 - II Zimowe wejście Koła "Bartek" na Łysicę
Przewodnicy Świętokrzyscy Koła PTTK „BARTEK” spotkali się w bardzo mroźny lutowy dzień. Cel: Łysica 612 m. Zadanie wykonane, wędrówkę zakończyliśmy w Bielinach. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność zorganizowania ogniska na terenie posiadłości należącej niegdyś do Józefa Ozgi Michalskiego
zobacz zdjęcia

2007.01.27-28 - X Zjazd Przewodników Świętokrzyskich
Świętokrzyska Federacja Przewodników PTTK w porozumieniu i przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Koprzywnica oraz Stowarzyszeniem 800–lecia Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości” zorganizowała X Jubileuszowy Zjazd Przewodników Świętokrzyskich – Koprzywnica 2007.
zobacz zdjęcia

2007.01.14 - Wycieczka szkoleniowa Koła "Bartek" do Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych na Bukówce
W dniu 14.01.2007r. Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK "BARTEK" zorganizowało wycieczkę szkoleniową do Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych im. Generała Władysława Sikorskiego znajdującego się na terenie dawnej jednostki wojskowej na Bukówce. W wycieczce, którą poprowadził kolega Mieczysław Olech udział wzięli oprócz członków Koła także kursanci z nowego kursu przewodnickiego organizowanego przez Świętokrzyski Oddział PTTK oraz osoby zaproszone przez naszych kolegów przewodników.

zobacz zdjęcia

2007.01.13 - Spotkanie opłatkowe na Św. Krzyżu
Coroczne spotkanie Przewodników Świętokrzyskich PTTK na Św. Krzyżu organizowane przez Koło „BARTEK”. Celem spotkania oczywiście jest możliwość wspólnego złożenia sobie życzeń, uczestnictwa w tradycyjnym Opłatku oraz zapoznanie się z nowościami jakie czekają na turystów w nadchodzącym nowym roku.
zobacz zdjęcia

2006.07.02 - XII lecie Koła "Bartek"
Uroczystości zostały połączone z otwarciem Ścieżki przyrodniczej Klubu 4 h wykonanej miedzy innymi przez kol. Grzegorza Szczęsnego na terenie Gminy Sitkówka Nowiny. Obchody składały się z kilku części Oficjalna na terenie szkoły, przyrodnicza oraz geologiczna. Ciekawym szkoleniem które włączoną w program uroczystości była wycieczka która przybliżyła funkcjonowanie Cementowni Nowiny oraz Kamieniołomów Kowala, Zgórsko oraz Bolechowice. Wycieczkę poprowadził kol. Jan Kowalski.
zobacz zdjęcia

2006.05.14 - II Pielgrzymka przewodników, przodowników i ludzi gór na Groń Jana Pawła II
Reprezentacja Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” uczestniczyła po raz pierwszy w spotkaniu Przewodników, Przodowników i Ludzi Gór na Groń Jana Pawła II. Nasza obecność została zauważona przez organizatorów, jako Przewodnicy po tajemnicy drzewa krzyża świętego zostaliśmy uhonorowani zaszczytem niesienia Krzyża w procesji otwierającej uroczystość. Mamy nadzieje, że ten precedens stanie się tradycją i już zawsze Przewodnicy Świętokrzyscy będą uhonorowani tym zaszczytem.
zobacz zdjęcia

2006.04.22 - 50-lecie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Kielcach
Uroczystości zapoczątkowano już dok wcześniej 18 czerwca 2005 r. na Św. Krzyżu zorganizowano sesję naukową „50 lat zorganizowanego przewodnictwa turystycznego w Górach Świętokrzyskich. 27 kwietnia 1956 roku zawiązało się formalnie pierwsze w regionie Kolo Przewodników PTTK. Przez ostatnie pół wieku byliśmy inicjatorem wielu przedsięwzięć przewodnickich w środowisku Przewodników w kraju. To w Górach Świętokrzyskich urodziły się Górskie Rajdy Przewodnickie. Tradycje które zapoczątkował Aleksander Janowski, Edmund Massalski czy Sylwester Kowalczewski przetrwały w środowisku Kieleckim i są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Jesteśmy z tego dumni.
zobacz zdjęcia

2006.04.09 - Szkolenie w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Nieodłączną częścią funkcjonowania Koła Przewodnickiego są wycieczki szkoleniowe, które podnoszą kwalifikację naszej kadry. Wiosenną wycieczkę na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprowadził osobiście dyrektor, który zapoznał nas miedzy innymi z infrastrukturą parku m.in. Galerią Widokową nad Gołoborzem prof. Kobędzy. Ciekawostką było zobaczyć największe skarby znajdujące się w parku takie jak np najwyższe drzewo przy którym mieliśmy przyjemność zrobić wspólna fotografię.
zobacz zdjęcia

2006.03.03-05 - XXII Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w Częstochowie
Z inicjatywy środowiska Przewodników Świętokrzyskich PTTK w osobie min. kol. Ryszarda Woszczyńskiego ponad dwadzieścia lat temu zapoczątkowaliśmy Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę. Początki były trudne, lata osiemdziesiąte represje i prześladowania dziś coroczne spotkania braci przewodników z całego kraju skupiają blisko 2 tys. osób. Spotykamy się na Jasnej Górze z przyjaciółmi po to by móc złożyć swoje prośby w Sanktuarium Częstochowskim przed obrazem Pani Jasnogórskiej oraz poznać kolejny piękny zakątek naszego kraju prezentowany przez kolejnych organizatorów.
zobacz zdjęcia

2006.02.19 - I Zimowe wejście Koła "Bartek" na Łysicę
Pomysł zimowego zdobywania Królowej Gór Świętokrzyskich narodził się dawno dawno temu. Przewodnicy Świętokrzyscy Koła PTTK „BARTEK” postanowiły kultywować tą prastarą tradycje. Zimowe wejście Koła zostało połączone z wycieczką szkoleniową do nowo otwartego Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie. Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnym turystycznym ogniskiem.
zobacz zdjęcia

2006.02.12 - Kulig Koła "Bartek"
zobacz zdjęcia

2006.01.28-29 - IX Zjazd Przewodników Świętokrzyskich - Stopnica
zobacz zdjęcia

2006.01.07 - Spotkanie opłatkowe na Św. Krzyżu
zobacz zdjęcia

2005.12.03-04 - IX Krajowa Narada Aktywu Przewodnickiego PTTK w Puławach
W dniach 03-04.12.2005r. w Puławach odbyła się Krajowa Narada Aktywu Przewodnickiego. Przedstawiciele kół przewodnickich z całego kraju wybierali nowe władze. W trakcie obrad podsumowano pracę dotychczasowej Komisji Przewodnickiej. Zdecydowano także o wyborach nowych władz na lata 2005-2009 w postaci Samorządu Przewodnickiego, który zajął miejsce Komisji Przewodnickiej. Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" reprezentował prezes Koła kol. Grzegorz Niedbała.
zobacz zdjęcia

2005.03.04-06 - XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych PTTK
W XXI Pielgrzymce Przewodników Turystycznych PTTK na Jasnej Górze w dniach od 4 do 6 marca wzięło udział ok. tysiąca osób w tym przewodnicy świętokrzyscy reprezentujący oba koła przewodnickie z Kielc. Organizatorem było Koło Przewodników PTTK „Rzepiór” z Wrocławia. Na rozpoczęcie pielgrzymki w Kaplicy św. Józefa zabrzmiał hymn przewodnicki. Pielgrzymów powitali: o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry i ks. prof. Józef Pater, duszpasterz przewodników dolnośląskich. Organizatorzy prezentowali miejsca kultu religijnego z własnego regionu. O sudeckich świątyniach opowiadali Jadwiga Spychalska i Krzysztof Rosłan. Temat „Śląskie krzyże i kapliczki pokutne” podjął Andrzej Scheer, natomiast prelekcję „Mauzolea Piastów na Dolnym Śląsku” wygłosił Andrzej Kociński. W czasie spotkania wykłady przedstawili także: o. dr Jan Golonka – „350. rocznica obrony Jasnej Góry” oraz ks. prał. dr Jerzy Pawlik – „Przewodnik turystyczny pomaga odnajdywać korzenie tożsamości osobistej i tożsamości narodowej”. Msze św. dla przewodników celebrował: abp Edmund Piszcz przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.
zobacz zdjęcia

2005.02.19 - Kulig Koła "Bartek" - Kaczyn
zobacz zdjęcia

2005.02.10 - Zimowa wycieczka Koła "Bartek" na Bukową Górę i Klonówkę
Wycieczka na trasie Łączna - Bukowa Góra - Klonów - Brzezinki - Klonówka - Masłów odbyła się we wspaniałych zimowych warunkach.
zobacz zdjęcia

2005.01.15 - XXII Złaz Turystyczny na Polanie Langiewicza - wycieczka Koła "Bartek"
Koło Przewodników "Bartek" zorganizowało wycieczkę pieszą na trasie Mostki - Wykus - Polana Langiewicza - Starachowice. Celem głównym było uczestnictwo w Złazie organizowanym na Polanie Langiewicza w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
zobacz zdjęcia

2005.01.08 - Opłatek Koła "Bartek" na Świętym Krzyżu
zobacz zdjęcia

2004.06.19-20 - X-lecie Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK "Bartek" - Zagnańsk - Jaworznia
zobacz zdjęcia

2004.03.05-07 - XX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych PTTK
W jubileuszowej XX Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasną Górę przybyło ok. 1,5 osób z całego kraju oraz polscy przewodnicy ze Lwowa. W pielgrzymce nie zabrakło także przewodników świętokrzyskich z Kielc. Spotkanie pod hasłem: „Cokolwiek wam powie – czyńcie” zorganizowali w dniach 5-7 marca przewodnicy ziemi częstochowskiej. Msze św. dla przewodników odprawili: abp Edmund Piszcz, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz bp pomocniczy arch. lubelskiej Ryszard Karpiński, opiekun duchowy przewodników. Tradycyjnie organizatorzy pielgrzymki prezentowali miejsca kultu religijnego z własnego regionu. W tym roku o sanktuariach maryjnych archidiecezji częstochowskiej opowiadał Jan Wacław Derejczyk, prezes Częstochowskiego Oddziału Przewodników PTTK. W czasie jubileuszowego spotkania prelekcje wygłosili także: ks. prał. Jerzy Pawlik, przewodnik PTTK, o. Jan Golonka, paulin oraz Jerzy Duda-Gracz, wybitny artysta, autor Golgoty Jasnogórskiej. W przyszłym roku gospodarzami pielgrzymki będą przewodnicy turystyczni z Wrocławia.
zobacz zdjęciapowrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs