Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Kalendarium Imprez » XIII 25-tka Świętokrzyska
26 marca 2017 - XIII 25-tka Świętokrzyska

I. Cele imprezy:
•    Poznanie walorów turystycznych województwa ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Chęciny
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
•    Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej.

II. Trasa:
•    Kielce – Karczówka – Białogon – Jaskinia Raj – Zelejowa – Chęciny – rez. Rzepka  
•    Zbiórka uczestników nastąpi 26 III 2017r. o godz. 8.00 w siedzibie PTTK Kielce, ul. H. Sienkiewicza 29, o godz. 9.00 wymarsz.
•    Zakończenie nastąpi przy Europejskim Centrum Geologicznym w Chęcinach, uroczyste wręczenie dyplomów i upominków odbędzie się ok. godz. 16.00

III. Uczestnictwo:

25-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem.

IV. Zgłoszenia:
•    Wpisowe wynosi 25zł
•    Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 III 2017 r.
e-mailowo: biuro@pttkkielce.pl
lub
w siedzibie Oddziału pod adresem:

Oddział Świętokrzyski PTTK
25 – 007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel. (0-41) 344-77-43,
www.pttkkielce.pl,
wpłaty należy kierować na konto Oddziału PTTK  92 1060 0076 0000 3200 0082 4713
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko,
XIII 25-tka Świętokrzyska

Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

V. Organizator  zapewnia:
•    Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
•    Okolicznościowy znaczek,
•    Ciepły posiłek na mecie,
•    Pieczenie kiełbasek na punkcie kontrolnym przy Domu Harcerza na Białogonie,
•    Ubezpieczenie,
•    Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
•    Okolicznościową pieczątkę ozdobną,
•    Potwierdzenie GOT i OTP oraz odznak regionalnych,

VI. Obowiązki uczestników:
•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe:

•    Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
•    W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
•    Wszyscy uczestnicy XIII 25–tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

VIII. Kierownictwo:
•    Beata Milewicz tel. 530 650 079


powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs