Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Kalendarium Imprez » XXII 50-tka Świętokrzyska
28 maja 2011 - XXII 50-tka Świętokrzyska


                   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Świętokrzyski w Kielcach
Wszechnica Świętokrzyska
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
Nadleśnictwo Daleszyce
zapraszają


XXII  „50-tka Świętokrzyska”

Regulamin XXII "50-tki Świętokrzyskiej"


I. Cele imprezy:
•    Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej,
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
•    Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej,
•    Uczczenie obchodów Międzynarodowego Roku Lasów oraz Roku Turystyki Rodzinnej PTTK.

II. Termin i miejsce
•    Zbiórka uczestników nastąpi 28 V 2011 r. o godz. 8.00 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 29,
•    Rejestracja uczestników imprezy odbędzie się od godz. 7.00 – 8.30
w Biurze Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach,
•    Start imprezy nastąpi na parkingu w Hucie Szklanej dokąd uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem turystycznym wynajętym przez Organizatora.
•    Meta – wiata turystyczna w Niestachowie przy niebieskim szlaku turystycznym, czynna w godz. 16.00 – 21.00.
•    Powrót uczestników po zakończeniu imprezy we własnym zakresie.
Z Niestachowa na Dworzec PKS w Kielcach odjeżdża autobus MPK linii nr 14 ok. godz. 19.15.

III. Trasa:
Trasa Maratonu przebiegała będzie znakowanymi szlakami turystycznymi Czerwonym z Huty Szklanej na Św. Krzyż, Niebieskim ze Św. Krzyża do Nowej Słupi, Zielonym z Nowej Słupi do Łagowa oraz niebieskim z Łagowa do Niestachowa. Na starcie imprezy uczestnicy otrzymają czarno-białe mapki
z zaznaczonym przebiegiem trasy.

IV. Uczestnictwo:
50-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie po uprzednim złożeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica.

V. Zgłoszenia:
Wpisowe wynosi 37 zł (członkowie PTTK – 35zł). Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24 V 2011 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK pod adresem; ul. Sienkiewicza 29, 25 – 007 Kielce,

tel. (041) 344 77 43, e-mail: biuro@pttkkielce.pl . Telefon kontaktowy na czas imprezy: 668 288 684.

Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również  na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

VI. Organizatorzy  zapewniają:
•    Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
•    Okolicznościowy znaczek,
•    Obsługę przewodnicką na trasie,
•    Ciepły posiłek na mecie,
•    Ubezpieczenie,
•    Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
•    Transport autokarowy na trasie Kielce – Nowa Słupia,
•    Potwierdzenie GOT, OTP oraz odznak regionalnych.

VI. Obowiązki uczestników:
•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe:
•    Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
•    W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
•    Wszyscy uczestnicy XXII 50-tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna,
•    Dotarcie na rozpoczęcie imprezy odbywa się we własnym zakresie.


Informacje o imprezie dostępne są także na stronie www.pttkkielce.pl


Serdecznie Zapraszamy !!!


powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs