Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Kalendarium Imprez » VIII 25-tka Świętokrzyska
24 marca 2012 - VIII 25-tka Świętokrzyska
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach wraz z Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej "Niemczówka"
serdecznie zapraszają na VIII edycje 25-tki Świętokrzyskiej
I. Cele imprezy:
•    Poznanie walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego i Gminy Chęciny,
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
•    Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych
i turystyki kwalifikowanej.

II. Trasa:
•    Wierna Rzeka PKP – G. Miedzianka – Grząby Bolmińskie - Grzywy Korzeczkowskie – G. Rzepka – G. Beylina - G. Zamkowa – Chęciny.
•    Zbiórka uczestników nastąpi 24 III 2012 r. o godz. 7.30
w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Planowany start na trasę ok. godz. 900.
•    Zakończenie nastąpi w Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny w Chęcinach. Powrót uczestników we własnym zakresie.

III. Uczestnictwo:
•    25-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem.

IV. Zgłoszenia:
•    Wpisowe wynosi 25zł (członkowie PTTK – 23zł)
•    Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  21 III 2012 r. w siedzibie Oddziału pod adresem:

Oddział Świętokrzyski PTTK
   25 – 007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel. (0-41) 344-77-43
www.pttkkielce.pl, e-mail: biuro@pttkkielce.pl

Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również  na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

V. Organizator  zapewnia:
•    Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
•    Okolicznościowy znaczek,
•    Ciepły posiłek na mecie,
•    Ubezpieczenie,
•    Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
•    Transport autokarowy na trasie Kielce – Wierna Rzeka,
•    Potwierdzenie GOT i OTP oraz odznak regionalnych.

VI. Obowiązki uczestników:
•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe:
•    Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
•    W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
•    Wszyscy uczestnicy VIII 25–tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

VIII. Kierownictwo:
•    Beata Kowalczyk tel. 530650079
•    Paweł Milewicz tel. 530650082

Regulamin
Karta zgłoszenia

Serdecznie Zapraszamy !!!

powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs