Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Kalendarium Imprez » XXIII 50-tka Świętokrzyska
26 maja 2012 - XXIII 50-tka Świętokrzyska


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Świętokrzyski w Kielcach
Wójt Gminy Bieliny
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
zapraszają


XXIII  „50-tka Świętokrzyska”

Regulamin XXIII "50-tki Świętokrzyskiej"


I. Cele imprezy:
•    Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej,
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
•    Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej,
•    Uczczenie obchodów Roku Turystyki Rowerowej PTTK, Roku Szkoły z Pasją

II. Termin i miejsce
•    Zbiórka uczestników nastąpi 26 V 2012 r. o godz. 7.00 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 29,
•    Rejestracja uczestników imprezy odbędzie się od godz. 7.00 – 7.30
w Biurze Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach,
•    Start imprezy nastąpi na stacji PKP Suchedniów Północny, dokąd uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem turystycznym wynajętym przez Organizatora.
•    Meta – Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo” (Makoszyn 132) na zielonym szlaku rowerowym, meta czynna w godz. 16.00 – 21.00.
•   Powrót uczestników po zakończeniu imprezy wynajętym busem około godz. 19:00, 21:00, odjeżdżającego bezpośrednio spod gospodarstwa;

III. Trasa:
Trasa Maratonu przebiegać będzie znakowanymi szlakami turystycznymi: zielonym - Suchedniów Północny PKP do rezerwatu Wykus, szlakiem niebieskim - z rezerwatu Wykus do Świętej Katarzyny, szlakiem czerwonym - przez górę Łysicę do Kakonina, szlakiem niebieskim - do Bielin, następnie zielonym szlakiem rowerowym - do Makoszyna (Makoszyn 132, Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo”). Na starcie imprezy uczestnicy otrzymają czarno-białe mapki z zaznaczonym przebiegiem trasy.

IV. Uczestnictwo:
50-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno – wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie po uprzednim złożeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica.

V. Zgłoszenia:
Wpisowe wynosi 50 zł (członkowie PTTK – 45zł). Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 V 2011 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK pod adresem; ul. Sienkiewicza 29, 25 – 007 Kielce, tel. 41 344 77 43, e-mail: biuro@pttkkielce.pl. Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również  na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

VI. Organizator  zapewnia:
•    Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie,
•    Okolicznościowy znaczek,
•    Obsługę przewodnicką na trasie,
•    Bilet wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego
•    Ciepły posiłek na mecie,
•    Ubezpieczenie,
•    Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
•    Transport autokarowy na trasie Kielce – Suchedniów,
•    Transport autokarowy na trasie Makoszyn - Kielce,
•    Potwierdzenie GOT, OTP oraz odznak regionalnych.

VI. Obowiązki uczestników:
•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe:
•    Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe,
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
•    W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
•    Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dopuszcza się poruszanie jedynie po znakowanych szlakach turystycznych
•    Wszyscy uczestnicy XXIII 50-tki Świętokrzyskiej, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna,
•    Dotarcie na rozpoczęcie imprezy odbywa się we własnym zakresie. Informacje o imprezie dostępne są także na stronie www.pttkkielce.pl

VIII. Kierownictwo:
•    Beata Kowalczyk tel. 530 650 079
•    Paweł Milewicz tel. 530 650 082powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs