Oferta turystyczna
Kalendarz imprez
Newsletter
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach w naszym serwisie podaj swój adres e-mail.
Wspomnienia z imprezZamow przewodnika
+ Nawigacja: PTTK Kielce » Kalendarium Imprez » Złaz Jesienny Klubu Górskiego PTTK Kielce
28 października 2012 - Złaz Jesienny Klubu Górskiego PTTK Kielce
Regulamin Złazu Jesiennego KG


I. Cele imprezy:

•    Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej
•    Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
•    Uczczenie „Roku turystyki rowerowej w PTTK”,

II. Trasa:
•    Barcza – Góra Barcza – Ostra – Góra Czostek – Klonów -  Ciekoty .
Prowadzący: kol.Lech Segiet, Michał Wilczński – 12 km GOT:10 pkt
•    Powrót MPK nr 10 na własny koszt
•    Zbiórka uczestników nastąpi 28.10.2012 r. (niedziela) o godz. 08.30 na przystanku MPK na ul. Czarnowskiej linii nr 12.Dojazd na własny koszt.
•    Zakończenie nastąpi około ok. godz. 13.00 przy Szklanym Domu Stefana Żeromskiego

III. Uczestnictwo:

•    Złaz Jesienny Klubu Górskiego jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczną.  Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem.Pierwszeństwo prz zapisie mają członkowie KG Kielce.

IV. Zgłoszenia:

•    Wpisowe wynosi 5 zł
•    Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane będą do dnia 20.10.2012 r. w siedzibie Oddziału pod adresem:
Oddział Świętokrzyski PTTK,   25 – 007 Kielce ul. Sienkiewicza 29, tel. (0-41) 344-77-43, 668 288 684
www.pttkkielce.pl, e-mail: biuro@pttkkielce.pl ; Wtorek, Środa: 10.00 – 15.00, Czwartek: 10.00 - 18.00
bądź telefonicznie u komandora rajdu kol.Krzysztofa Kowalskiego pod nr tel.609417577
Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, również  na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

V. Organizator  zapewnia:
•    Okolicznościowy znaczek,
•    Kiełbasę na mecie,
•    Obsługa przewodnicka podczas imprezy,
•    Ubezpieczenie,
•    Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku,
•    Potwierdzenie GOT i OTP oraz odznak regionalnych.

VI. Obowiązki uczestników:

•    Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
•    Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
•    Stosowanie się do postanowień organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe:
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
•    W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona,
•    Wszyscy uczestnicy Złazu Jesiennego KG Kielce, biorą w niej udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
•    Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

Serdecznie Zapraszamy !!!


powrótpowrótKielce - Informacje Z życia PTTK
Region - warto zobaczyć


WspółpracaFacebook
Konkurs